Ferja over Tysfjorden blir døgnåpen nullutslippsferje

Statens vegvesen

Ferja over Tysfjorden blir døgnåpen når de nye nullutslippsferjene settes i drift neste år. Dermed blir det mulig å kjøre utslippsfritt fra Lindenes til Nordkapp.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har signert kontrakt med Fjord1 for to ferjesamband i Nordland. I tillegg til ferjene på E6 mellom Bognes og Skarberget, blir det nye nullutslippsferjer på riksveg 827 Drag-Kjøpsvik fra 1. desember 2022 og ti år framover.

De to ferjesambandene binder Norge sammen med E6 som hovedferdselsåre og Kjøpsviksambandet som alternativ kryssing. Trafikkmengden er særlig stor i sommerhalvåret med mye turisme. Det er mye tungtrafikk på begge vegstrekningene.

Ferjedriften ble lagt ut i en åpen anbudskonkurranse, og Fjord1 ga tilbudet med lavest pris. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen og administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1 foretok i dag digital signering av kontrakten med en verdi på om lag 1,1 milliard kroner.

Les også:  Frykter flere alvorlige MC ulykker i Nordland

– Vi får mer ferjetjenester for pengene med den nye kontrakten. Vi øker frekvensen og kutter CO2-utslippet med nullutslippsferjer, uten at det blir dyrere for oss enn dagens tilbud, sier Hovland.

Stortinget har bestemt at det skal stilles krav til null- og lavutslippsteknologi når dette er mulig. Statens vegvesen har stilt krav til at ferjene skal ha nullutslipp, men skal kunne bruke avansert biodrivstoff som reserveløsning. Avansert biodrivstoff fremstilles i hovedsak av rester og avfall, og kommer ikke fra råstoff som kan utnyttes som mat eller dyrefôr.

Les også:  46,5 kilometer ny asfalt på Helgeland

– Vi er glade for at ferjesambandene nå blir nullutslipp, og er en viktig del av arbeidet med det grønne skiftet. Når de nye ferjene er på plass i disse sambandene, vil det være mulig å kjøre utslippsfritt fra Lindenes til Nordkapp for dem som kjører elbil, sier Hovland.

Sambandet Bognes-Skarberget får økt kapasitet og blir døgnåpent. Sambandet vil bli betjent med to ferjer hele året.

Ferjesambandet Drag-Kjøpsvik får samme frekvens og åpningstid som i dag. Det er krav til reserveferjeløsning med 6 timer responstid ved driftsavbrudd.

Det er også krav til universell utforming og sanntidssystem på ferjene.

Les også:  Romindustrien i nord skyter fart

Snart skal fergeleiene bygges om for å kunne betjene nullutslippsferjene. Statens vegvesen legger til rette for bruk av strøm gjennom etablering av tilstrekkelige linjekapasiteter frem til ferjeleiene.

Ved alle fire ferjeleier skal oppstillingsplassene for biler utvides, og det skal bygges helt nye servicebygg med venterom og toalettfasiliteter. Ferjeleiene skal gis en universell utforming som skal ta hensyn til reisende med svekket syn, hørsel eller ulike behov for å bruke rullestol eller andre hjelpemidler. Tre av ferjekaiene forlenges og ett bygges helt nytt for å kunne betjene større og lengre ferjer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.