Forenkling for næringslivet: 11 milliarder kroner spart årlig

Iselin Nybø

Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er per årsskiftet kuttet med ytterligere 11 milliarder kroner. Regjeringens mål på 10 milliarder kroner er dermed oppnådd ett år før fristen.

– Vi er opptatt av å gjøre hverdagen enklere for de små og store jobbskaperne. Mindre tid brukt på rapportering og andre nødvendige plikter er sparte penger som kan brukes til å øke verdiskapingen og utvikle virksomheten. Derfor har regjeringen sørget for forenklinger som sparer næringslivet for milliarder, og det skal vi fortsette å gjøre fremover, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har siden tiltredelsen videreført og forsterket forenklingsarbeidet for næringslivet. Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er redusert med nye 11 milliarder kroner. Den samfunnsøkonomiske betydningen av forenklingsarbeidet er antatt å være langt større enn de besparelsene som måles for næringslivet. Besparelsene i forvaltningen og for innbyggerne kommer i tillegg, men denne effekten er ikke prissatt i disse målingene.

Les også:  LESERINNLEGG: Besøksbidrag til glede for turister og lokalbefolkning

Den største forenklingen er den gradvise forbedring av Altinn som næringslivet, i en større undersøkelse, rapporterer å spare mer tid enn det en tidligere har tatt høyde for. Derfor er 5.1 milliarder kroner av den besparelsen en nå rapporterer relatert til den økende bruken av Altinn, og besparelsen for perioden 2011- 2017 økes fra 15,2 til 21 milliarder kroner. Dagens regjering har gjennomført forenklinger som omregnet i 2020-kroner gir næringslivet en årlig besparelse på 28 milliarder kroner.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

– De tiltak som er gjennomført griper direkte inn i bedriftenes hverdag på områder som bokføring, regnskap, rapportering, skatt, moms, selskapslovgivning og tinglysing. Gjennom våre tiltak gir vi bedriftene muligheten til å utvikle seg fremfor å bruke tid på administrative oppgaver, sier Nybø.

I perioden siden 2017 har mye av fokuset vært på å effektivisere og modernisere kommunikasjonen mellom næringsliv og myndigheter. Med økt digital dialog med næringslivet kan myndighetene innhente mer informasjon i sanntid, saksbehandlingen kan skje raskere, enklere og med høyere kvalitet for både bedriftene og det offentlige. Dette reduserer næringslivets kostnader og motvirker svart økonomi.

Les også:  LESERINNLEGG: Ordføreropprør mot regjeringens elbiltvang

Den grunnleggende føringen i arbeidet er at næringslivet skal få en enklere reise gjennom det store antall lover og forskrifter som møter dem i deres virke, samtidig som forvaltningen har god kontroll der det er nødvendig.

– Det er jo ikke slik at næringslivet kan putte nye 11 milliarder kroner rett i lomma. Bedriftene har derimot fått frigitt tid til sine kjerneoppgaver og deres konkurranseevne har økt. Dette arbeidet er et ledd i å legge til rette for små og store bedrifter, som er grunnlaget for vårt høye velferdsnivå, sier næringsministeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.