Stopper prosessen med Salten-skolene

nfk

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide, legger bort videre utredninger rundt administrativ sammenslåing av skolene i Indre Salten.

– Vi skal ha skoler i hele Nordland. Og vi må bygge på hver skoles unike kvaliteter. Etter god dialog med skolene, legger vi denne utredningen i skuffen, og lar skolene på Fauske, i Saltdal og i Hamarøy få arbeidsro, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide.

Fylkestinget i Nordland har besluttet at det skulle vurderes sammenslåinger av skolene i Nordland. I første omgang skulle de videregående skolene i Indre Salten vurderes administrativt sammenslått. Men etter god dialog og nøye vurderinger, legges disse vurderingene nå bort.  

Les også:  Dronebase på Andøya: – Et kjempeløft for forsvaret

– Jeg har besøkt skolene, og har hatt god dialog med både skolene, tillitsvalgte, elevråd og næringsliv. Jeg ser ikke at den faglige eller økonomiske gevinsten med å slå sammen de ulike skolene i Indre Salten står i forhold til risikoen med å svekke skolenes unike særpreg, påpeker fylkesråd Eide.  

Elevresultatene er gode for de tre skolene, og det har vært en positiv utvikling de siste fem årene på alle de tre skolene. 

– Elevene opplever å være en del av gode læringsmiljø, og opplever å bli sett av lærere og andre ansatte. Det er også sånn at ansatte beskriver svært gode arbeidsmiljø ved de tre skolene. Det å rive opp disse miljøene kan være uheldig, underbygger Eide. 

Les også:  Video: – Fauske kommune er redd sin egen barneverntjeneste

Fylkesråden påpeker at det er viktig å ha gode skoler som bidrar til utvikling i hele Nordland, men at det er en betydelig kostnad knyttet til dette. Eide mener det må gjøres en helhetlig gjennomgang av kostnadene knyttet til videregående opplæring i Nordland.

– Når vi prioriterer å ha skoler i hele Nordland, er det et bevisst politisk valg, som også gir et økt kostnadsbilde for videregående utdanning i Nordland, sammenliknet med andre fylker. Dette må balanseres med at vi skal ha økonomisk bærekraft i alle våre tjenester. Jeg vil derfor fortsette dialogen med skolene og de tillitsvalgte, på alle skolene våre, for å sikre at vi bruker penger på de riktige områdene i utdanningssektoren. Vi må se på hvordan vi får best mulig utdanning for elevene, av hver eneste krone vi bruker, avslutter Eide.   

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.