To av tre nordmenn får ikke gjort det de skal på jobb

microsoft

Kun en tredjedel av norske kontorarbeidere får gjort det de skal på jobb hver dag, uten å jobbe overtid. Det viser en fersk undersøkelse fra analysebyrået YouGov, gjennomført på vegne av Microsoft Norge.

Men digitale hjelpemidler og tilpassede kontorlokaler kan gjøre arbeidsdagen mer produktiv, mener arkitekt.

Det er også Microsoft Norge et levende bevis på, som nylig flyttet inn i nye lokaler i Bjørvika. Der har de klart å knekke koden for å lykkes med en aktivitetsbasert kontorløsning, og både kontorlokalene og teknologien er lagt til rette for en mest mulig effektiv og fleksibel arbeidshverdag.

Majoriteten av norske kontorarbeidere jobber i et åpent kontorlandskap, og ifølge undersøkelsen er det også der vi blir mest forstyrret. Over en av tre blir forstyrret på egen plass i åpent landskap, og det er først og fremst støy som er årsaken til at man blir stresset, oppgir 46 prosent av de spurte.

Det er også en av årsakene til at arkitektselskapet A-lab har vært kompromissløse i inndelingen av ulike soner når de har utviklet Microsoft Norges nye kontorer.

ꟷ Vi har vært ganske nådeløse i utviklingen av de aktivitetsbaserte kontorlokalene til Microsoft Norge. Det betyr at de ansatte kan flytte seg mellom ulike soner avhengig av hvilke arbeidsoppgaver de skal løse. Det gjør at de som skal løse oppgaver som krever konsentrasjon, får mulighet til å sette seg et sted hvor det er lettere å holde fokus, mens de som jobber mye kreativt har egne soner som legger til rette for den måten å jobbe på, forklarer Geir Haaversen, arkitekt i A-lab.

Haaversen forklarer videre at de jobber med flere aktivitetsbaserte kontorløsninger og tror dette er kommet for å bli. 

– Det er viktig å huske at vi alle er forskjellige, og det som fungerer godt for en person, funker dårlig for en annen. På den moderne arbeidsplassen bør det derfor være rom for å gi hver ansatte medbestemmelse i hvordan de selv ønsker å organisere sine omgivelser, fremfor å tvinge en enkelt løsning på alle, forteller Haaversen.

Ifølge undersøkelsen er syv av ti kontorarbeidere stresset gjennom arbeidsdagen, og selv om det er flest som oppgir støy som hovedårsaken til dette, kommer arbeidsmengde og mangel på oversikt høyt opp på listen. Dette håper Kimberly Lein-Mathisen, adm. dir. i Microsoft Norge, at de nye, aktivitetsbaserte kontorlokalene skal kunne løse noe av. 

– I dag har vi flere generasjoner som jobber side om side på arbeidsplassen, og det betyr et enormt mangfold i ansattes forventninger, preferanser, teknologivaner og holdninger til jobben. Medarbeidere deltar i dobbelt så mange team som for fem år siden, og geografisk lokasjon er ikke lenger et hinder for samarbeid. Stadig flere jobber fra mange forskjellige steder og på forskjellige enheter, noe som gir større fleksibilitet, forteller Kimberly Lein-Mathisen, Administrerende direktør i Microsoft Norge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.