Nye tall: Hver tredje kvinne har opplevd fysisk eller seksuell vold

voldtekt vold kvinner

Ifølge en studie utført for Spotlight Initiative, et globalt initiativ fra FN, har 1 av 3 kvinner på 15 år og eldre opplevd fysisk eller seksuell vold. Studien viser også at problemet er alvorlig underfinansiert, og mottar bare 0,5 prosent av offisiell utviklingshjelp og filantropisk finansiering.

Spotlight Initiative har publiserte en rapport, «Imperative to Invest» utført av Dalberg Advisors, som legger frem betydelige bevis om at kostnadene av vold mot kvinner og jenter bæres av hele samfunnet. FN initiativet er forpliktet til å stanse alle former for vold mot kvinner og jenter innen 2030, og har mottatt støtte fra EU. De jobber aktivt med myndigheter, interesseorganisasjoner, trosbaserte personer og andre partnere for å nå dette målet og skape et tryggere samfunn for alle.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Samler bevisene for første gang
Studien viser mulige resultater av deres omfattende modell, utviklet for å stanse alle former for vold mot kvinner og jenter. I tillegg belyser den hvilke effekter dette kan ha på bærekraftsmålene.

Å ta opp vold mot kvinner og jenter gjennom omfattende og sivilsamfunnsentriske modeller kan bidra til å redusere vold, samt fremme fred og stabilitet. I de mer enn 26 landene der Spotlight Initiative er aktive, kan det føre til:

  • Effektiv forebygging av vold for 21 millioner kvinner og jenter innen 2025
  • Forsterket ansvar for gjerningspersonen og overlevendes tilgang til gode støttetjenester
  • Redde 2 kvinners og jenters liv hver dag og 140 000 barns liv innen 2025
  • Begrensning av fysisk skade for 2500 kvinner og jenter hver dag, og forebygging av alvorlige psykiske lidelser for 320 kvinner hver dag
  • Redusere eskalering av konflikter og fremme fred og stabilitet
Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

Et av de mest utbredte menneskerettighetsbruddene
Vold mot kvinner og jenter er et av de mest utbredte, vedvarende og ødeleggende menneskerettighetsbruddene i verden i dag. 700-750 millioner (1 av 3) kvinner og jenter har blitt utsatt for vold, og det globale tallet for kvinnemord hvert år er 50 000.

Vold mot kvinner og jenter anses ofte som et uoversiktlig problem. Agendaen for utviklingssektoren er gjerne trukket på tvers av spesifikke problemområder – som helse, utdanning eller landbruk – med kvinnevold tilsynelatende utenfor disse prioriteringene. Mens kjønnsbasert vold påvirker og påvirkes av alle disse områdene, så vel som økonomisk velstand, mottar den bare 0,5 prosent av den offisielle bistanden og filantropiske midler.

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

Selv om det er mindre kjent og mindre diskutert, er det også dypt forbundet med noen av de store utfordringene i vår tid – ulikhet, krig og ustabilitet. Å redusere og stanse vold mot kvinner og jenter kan løfte samfunnet som helhet, og påvirke alle mennesker over hele verden på en positiv måte. 

– Vold mot kvinner er overalt rundt oss. Det påvirker alle, i alle samfunnsaspekter. På Spotlight Initiative tror vi at, ved å investere i organisasjoner på grasrotnivå som er nærmest problemet, med høy kredibilitet lokalt, kan vi levere endring, sier Erin Kenny, Technical Lead i Spotlight Initiative.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.