Bygger fremtidens reiseliv i Nordland

nfk

– Nordlands nye reiselivstrategi er ambisiøs og framtidsrettet med sine mål om reduserte klimautslipp og grønn omstilling. I denne nye strategien tar vi et steg videre mot ambisjonen om et regenerativt reiseliv i fylket vårt. Det innebærer besøkende som forlater reisemålet i bedre stand enn da de kom, sier en entusiastisk fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland.

– Fylkesrådet har gjennom lengre tid satset på reiselivet for å sikre at det både har gode rammevilkår og at det er godt forankret lokalt, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide. Nordland fylkesting vedtok i dag enstemmig en ny reiselivsstrategi. Ambisjonen er å bygge en bærekraftig reiseliv- og opplevelsesnæring med konkurransekraft og evne til å bidra aktivt i utviklingen av et mer attraktivt og inkluderende samfunn.

Les også:  Slik pakker du feriebilen

– Vi tar nå et steg videre gjennom ambisjonen om å være klimapositive. Vi vil bygge ei bærekraftig reiselivsnæring og reisemål som skaper en grønnere framtid. Strategien legger til grunn prinsipper for universell utforming og et inkluderende perspektiv. Det er også viktig å ta med det samiske perspektivet og inkludere urfolks verdigrunnlag, tradisjonskunnskap, kultur og levesett, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Reiselivet er en av tre eksportrettede vekstmotorer i Nordland og dermed en av våre viktigste næringer. Nordland fylkeskommune har derfor gjennom flere år jobbet med å utvikle en god metodikk for besøksforvaltning. – Et viktig utgangspunkt for dette arbeidet er at lokalbefolkningen, reiselivsnæringen og kommunene selv tar grep gjennom gode involveringsprosesser. Det er viktig at lokalmiljøene selv setter rammene for hvor gjestene skal komme og hvilke steder lokalbefolkningen ønsker å verne om til egen aktivitet.

Les også:  Smarte råd til katteeiere i ferien

Reiselivet skjer nå på nye premisser. Etter pandemien har fokuset vært på «build back better»; å bygge et sterkt reiseliv som bidrar til attraktive lokalsamfunn, til grønn omstilling som gjenoppretter, ivaretar- og styrker natur- og kulturmangfoldet. – Strategien skal danne grunnlaget for en videre satsing på reiseliv og opplevelser i Nordland kommende femårsperiode, sier Haukland.

På bakgrunn av satsingen Nordland har hatt på opplevelsesbasert reiseliv og besøksforvaltning de siste årene, er det naturlig at Nordland tar en tydelig nasjonal rolle innen regenerativ reisemålsutvikling.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

– Dette omfatter blant annet en bedre koordinering mellom aktørene i innovasjonssystemet, utvikling av sentrale områder som for eksempel besøksforvaltning, reisemålsledelse og reisemålsutvikling i et helhetlig samfunnsperspektiv. Fylkesrådet ser det også som naturlig å se nærmere på Nordland fylkeskommunes rolle som reiselivsaktør og reiselivets rolle som samfunnsutvikler i forbindelse med oppfølgingen av strategien, avslutter fylkesråd Haukland.

Strategien er utarbeidet i en bred medvirkningsprosess med reiselivsnæringen og sentrale samarbeidspartnere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.