Bodin vgs. nominert til Holbergprisen

skole universitet

Andøy vgs. og Bodin vgs. kjemper om forskningspris i den nasjonal konkurransen Holbergprisen i skolen. Holbergprisen er en internasjonal pris som tildeles årlig for banebrytende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Den tilsvarer altså på mange måter Nobelprisen for disse fagområdene. Blant mange søkere ble 20 skoler i høst valgt ut til å delta i konkurransen.

De 20 utvalgte videregående skoler forske på en rekke ulike problemstillinger innen samfunnsfag og humaniora i den årlige, nasjonale forskningskonkurransen «Holbergprisen i skolen».

Fjorårets førstepris gikk til Amalie skram vgs, med forskningsprosjektet «Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen». I prosjektet ser elevene nærmere på Høyesteretts makt og rolle, gjennom håndteringen av det såkalte klimasøksmålet i 2016, der Greenpeace og Natur og ungdom saksøkte staten med påstand om at utvinningstillatelser til petroleumsvirksomhet i Barentshavet var i strid med Grunnlovens § 112.

Les også:  Syv personer i trafikkulykke mellom Bodø og Fauske

Tid til å fordype seg
Hvert år begynner elevene med arbeidet før jul, før de leverer ferdige forskningsprosjektene i april, etter at hver skole har valgt ut opptil tre besvarelser. Som oppstart av prosjektet får skolene besøk fra Holbergprisens sekretariat, som informerer elevene om prosjektet. Konkurransen er en integrert del av den eksisterende undervisningen, men gir samtidig elevene mulighet til å gå i dybden, og selv prøve seg som forskere.

Slik kan konkurransen også bidra til å oppnå målene i fagfornyelsen, som en del av Kunnskapsløftet. Temaene er selvvalgte, og elevprosjektene tar ofte utgangspunkt i elevenes nære virkelighet, men med større politiske og samfunnsmessige spørsmål som bakteppe.

Les også:  Vil at Nordland fagskole skal kunne godkjenne egne studietilbud

Veiledning fra etablerte forskere
Underveis får elevene hjelp fra sine faglærere, men skolene får også gjentatte besøk og veiledning fra en forsker ved et universitet eller en høyskole i sitt nærområde.

Forbereder elevene på fremtidige studier
Formålet med Holbergprisen i skolen er å bygge bro mellom videregående skole og høyere utdanning. Forskningsarbeidet krever at elevene arbeider målrettet, systematisk og selvstendig, og det gir kjennskap til bruk av kilder, fagbegreper, metode og teori.

Elevene lærer seg å bli stille kritiske spørsmål og å forstå og vurdere svarene de får. Erfaringene fra Holbergprisen i skolen bidrar slik til å forberede elevene på det videre utdanningsløpet og til å gjøre dem bedre rustet for arbeidslivet.

Ønsker å løfte frem læreren
I tillegg til elevenes engasjement er lærernes innsats helt avgjørende for at deltagerne skal komme i mål med sine forskningsprosjekter.

Les også:  Sparker i gang turåret med Norges største utedag på Bestemorenga!

Det er bakgrunnen for at det årlig også blir delt ut en lærerpris på kr. 20 000 til en av lærerne som har jobbet med Holbergprisen i skolen. 

Flere generasjoner av forskere 
Holbergprisen i skolen og lærerprisen forvaltes av Holbergprisens styre, som også deler ut Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Holbergprisen er en internasjonal pris som tildeles årlig for banebrytende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi, mens Nils Klim-prisen tildeles en fremragende forsker fra/i et nordisk land, innen de samme fagområdene.

Alle prisene administreres av Universitet i Bergen, på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.