Behov for flere tilsyn i byggesaker

byggearbeid

Tilsyn med byggesaker er kommunens oppgave og plikt, og et av de viktigste virkemidlene for å oppnå gode bygg for et godt samfunn. Ifølge Direktoratet for byggkvalitet skal kommunene i 2017 og 2018 prioritere å føre tilsyn med utdanning og praksis i foretakene og dokumentasjon til produkter som brukes i byggverket.

Norsk brannvernforening vil ha flere tilsyn og et strengere kontrollregime i byggesaker. Bakgrunnen er flere byggeprosjekter i regi av Trysilhus hvor kommunale tilsyn har avdekket mangelfull dokumentasjon og branntekniske svakheter ved prosjekteringen.

– Boligkjøpere må kunne ha tillitt til at boligene de kjøper er prosjektert og oppført uten feil og mangler ved brannsikkerheten. To boligprosjekter i Asker og Bærum kommuner med Trysilhus som utbygger, har ikke vært gode eksempler i så måte, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

I begge de nevnte byggeprosjektene valgte prosjekterende firma en brannstrategi basert på kompenserende tiltak fremfor å benytte preaksepterte løsninger.

– Ved fravik fra preaksepterte løsninger skal det dokumenteres at de kompenserende tiltakene oppfyller lovpålagte krav til brannsikkerhet. På dette punktet er regelverket krystallklart, påpeker Søtorp.

Han utelukker ikke at flere leverandører av ferdighus kan ha behov for å gjennomgå prosjekteringsløsningene sine, og særlig da brannkonseptene. Søtorp finner grunn til å rose henholdsvis Asker kommune og Bærum kommune for å ha gjennomført tilsyn i de omtalte byggeprosjektene med Michael Blümlein som prosjekterende firma.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Begge kommunene samt flere eksterne rådgivningsfirma som har vært engasjert for å vurdere brannkonseptet for husene oppført i tre etasjer, mener at det skulle vært prosjektert med sprinkleranlegg i samtlige etasjer.

– Uten tilsyn fra byggesaksavdelingene i de respektive kommunene ville branntekniske svakheter eller mangler ved de nevnte byggeprosjektene trolig ikke blitt avdekket. Det er både uheldig og skremmende, sier Brannvernforeningens leder.

Generelt mener han det må gjennomføres flere tilsyn i byggesaker for å sikre at brannregelverket etterleves. Søtorp mener dessuten at økt kompetanse og et samarbeid mellom kommunale byggesaksavdelinger og brannvesen kan bidra til god kvalitet på tilsynene.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

– Mye tyder på at dagens kontrollregime i byggesaker er for svakt. I tillegg til hyppigere tilsyn, må kommunene kreve at uavhengig kontroll i byggesaker utføres av godt kvalifiserte firma, fremholder Søtorp.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.