Bane NOR satser grønt med nye hybridlokomotiver

bane nor

Å frakte varer på tog er i vinden som aldri før: Bane NOR rapporterer at gods på bane har økt med 11% bare i 2021. Nå investerer OnRail i to nye hydrolokomotiver for å få enda flere lastebiler vekk fra veiene.

Det nye togselskapet Onrail har reetablert godstoget mellom Åndalsnes og Oslo. Det kjører i begge retninger hver kveld og erstatter tusenvis av vogntog gjennom Romsdalen og Gudbrandsdalen. Nå satser selskapet videre med to råsterke og miljøvennlige hybridlokomotiver som skal settes i trafikk på Nordlandsbanen for å flytte gods fra vei til bane. Fisk vil få høy prioritet på toget.

– Det er gode nyheter at Onrail investerer i hybridlokomotiver og hjelper til at det blir mer gods på bane. For hver gang et godstog frakter varer er det 30 lastebiler som forsvinner fra veien med tilhørende eksos, svevestøv, mikroplast, køkjøring og alvorlige ulykker. Det er stor økning i gods som nå har blitt flyttet over til bane og vi er glade for at Onrail bidrar til denne veksten, sier konserndirektør for Kunde & Marked i Bane NOR, Henning Scheel.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Hybridlokomotivet EuroDual, som leveres av den sveitsiske togprodusenten Stadler, utgjør en betydelig investering for Onrail. Dette er Europas mest moderne lokomotiv, med seks aksler, motorkraft på opptil 9 MW, høy fleksibilitet og miljøvennlig teknologi. Det norske jernbanenettet er foreløpig bare delvis elektrifisert. Med hybridteknologien kan de nye lokomotivene gå på strøm der det finnes, og på markedets reneste dieselmotorer på banestrekninger. Uten lokbytte underveis går det også raskere.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Den store kapasiteten til de nye lokomotivene gjør at Onrail kan fremføre lange og tunge godstog i høy hastighet. Det er både økonomisk, miljøvennlig og gir bedre utnyttelse av infrastrukturen. Samtidig gir hybridteknologien rekordlave utslipp på godstoget mellom Fauske og Oslo. I tillegg er dette et viktig bidrag til det grønne skiftet. Onrail har inngått avtale om bygging av to slike lokomotiver og får dem levert i november neste år.

– Vi har valgt å starte godstog mellom Fauske og Oslo fordi tog er løsningen på lange strekninger. På Nordlandsbanen er Bane NOR i ferd med å bygge lengre kryssingsspor, innføre det digitale signalsystemet ERTMS og fullføre nye Fauske godsterminal. Fra før er punktligheten høy. Dette gir oss åpningen som vi trenger for å tilby fiskeeksportører og andre transportører et miljøvennlig alternativ, sier gründer og daglig leder Henning Aandal.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Transportsektoren står for en høy andel av utslippene i Norge. Stadig flere bedrifter innser at det må skje en endring. Onrail og resten av jernbanemiljøet tilbyr næringslivet mer miljøvennlig transportkapasitet, og det er stor interesse. Når myndighetene samtidig påvirker gjennom stigende CO2-avgift, kan det skje en ytterligere dreining i favør av togene. Dette gir også bedre trafikksikkerhet på veiene. Lastebiler vil fortsatt spille en viktig rolle, men i større grad som «last mile» til og fra jernbaneterminalene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.