60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

helse forskning

Forskningsrådet gir støtte til seks forskningsprosjekter som skal utvikle ny kunnskap om blant annet barneleddgikt som oftest rammer jenter, kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep og om kjønnsforskjeller i sykefraværet.

– Vi trenger mer kunnskap om kvinners helse. Derfor er det så viktig at det nå settes i gang flere forskningsprosjekter som kan bidra til nettopp dette. Regjeringen er opptatt av økt forskningsinnsats for bedre kvinnehelse og har derfor prioritert øremerkede forskningsmidler til dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Les også:  Bankgata tannklikk i Bodø åpner igjen

Blant annet får forskere ved Oslo universitetetssykehus 11 millioner kroner til å forske på nye behandlingsmetoder for barn og ungdom med barneleddgikt. Uten behandling av sykdommen kan den føre til ødelagte ledd og redusert deltakelse i skole- og arbeidsliv. Sykdommen er 3-6 ganger hyppigere hos jenter enn gutter og varer ofte inn i voksenalder.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress får 11 millioner kroner for å forske på kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep blant dem som oppsøker overgrepsmottak i Norge. Målet er å bidra til bedre helsetjenester for denne utsatte gruppen.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Universitetet i Bergen får 11 millioner kroner til å forske på ME. Prosjektet vil undersøke om pasienter med ME har en feil i hvordan energi omsettes i celler. ME er vanligst blant kvinner.

Forskere ved Nordlandssykehuset får 11 millioner kroner til et prosjekt der de skal undersøke forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn og undersøke om denne kan reduseres ved en klinisk intervensjon.

Les også:  Ber regjeringen bla opp for nye sykehus i Nord-Norge

– Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for effektiv behandling og for omstilling av helsesektoren. Vi opplever en enorm interesse fra fagmiljøene som ønsker å forske på feltet, og det er lovende for kvinners helse, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.