Utfordrende år for Norsk Rikstoto tross overskudd

rikstoto

2018 har vært et utfordrende år for Norsk Rikstoto – med en foreløpig omsetningsnedgang på drøyt 200 millioner kroner kontra 2017 etter årets ni første måneder. Likevel leverer stiftelsen et plussresultat. Å forbedre kundeopplevelsene og å gjøre produktene mer attraktive blir svært viktig fremover.


Omsetningen etter ni måneder i 2017 var 2,918 milliarder kroner, mens det i samme periode i år er spilt for 2,709 milliarder kroner:

– Det har tatt lenger tid å få oppregistrert våre kunder i henhold til nye konsesjonskrav hos våre 1670 kommisjonærer enn vi forutsatte. Dette har gått utover omsetningen så langt i år. Kvartalsomsetningen øker imidlertid fra kvartal til kvartal og omsetningen i tredje kvartal er mer enn 50 millioner kroner høyere enn i første kvartal. Antall registrerte kunder øker også og passerte i løpet av tredje kvartal 200 000 aktive kunder. Tilpasning til kundenes egne innsats og tapsgrenser har ført til at innsatsen per kunde er redusert, sier økonomidirektør Camilla Garmann i Norsk Rikstoto.

Les også:  Slik sikrer du deg mot den skadelige programvaren som angrep Norsk Hydro

Nett og mobil øker
Norsk Rikstoto opplever at en stadig større andel av omsetningen kommer via nett eller mobil, mens omsetningen i kommisjonærleddet og spill på bane fortsetter å synke:

– Omsetningen hos kommisjonærene har så langt i år sunket fra 45 prosent av omsetningen i fjor til 35 prosent av omsetningen i år. Dette medfører noe lavere kostnader for Rikstoto, men samtidig er vi veldig opptatt av å ha mange og gode kommisjonærer. Det er disse som er våre fremste ambassadører og som skiller oss fra de mange uregulerte aktørene i det norske pengespillmarkedet, kommenterer Rikstotos økonomidirektør Camilla Garmann.

Starthestene tjener mer
Tallene viser at det kjøres stadig færre løp i Norge og med et synkende antall deltagere per løp. Antall starter per hest er også inne i en negativ utvikling, men inntjeningen per hest har gått opp. Ved utgangen av september i 2017 hadde hver starthest i snitt tjent 39 882 kroner.

Les også:  Gode seertall for skiskytter-VM

Inntjeningen har gradvis økt og er nå oppe i 42 729 kroner per hest etter årets ni første måneder, 7,1 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Internasjonalt spill
Tallene til Norsk Rikstoto viser at fordelingen mellom nasjonale/internasjonale spill som tilbys nå har en fordeling på 60 prosent (nasjonale) mot 40 prosent (internasjonalt spill):

– I dagens grenseløse marked er vi avhengig av å tilby kundene våre internasjonale pooler. Det er en del av kanaliseringsoppdraget vårt å tilby spill også til internasjonale trav- og galoppløp. De siste månedene har fordelingen mellom nasjonale og internasjonale produkter vært rimelig stabil, sier Camilla Garmann.

731 000 i overskudd
Etter tredje kvartal viser Norsk Rikstoto et overskudd på kr 514,2 mill. før totalisatoravgift og overføringer til formålet. Det er betalt totalisatoravgift på 100,3 millioner kroner – og 413,2 millioner kroner er overført til sportens organisasjoner. Årets overskuddet etter overføringer er kr 0,7 millioner i forhold til 10,4 millioner i samme periode i fjor.

Les også:  Kraftig økning i antall piratkopier

– Nedgangen skyldes i sin helhet innføringen av de nye konsesjonskravene fra myndighetene. Det var et krav at vi fra 2018 innførte registrert spill i alle kanaler unntatt spill på bane. Konsesjonskravprosjektet har så langt i år kostet oss 13,3 millioner kroner og har selvfølgelig fått en direkte konsekvens både hva gjelder omsetning og resultat, sier Camilla Garmann, som likevel er stolt over å vise fram svarte tall:

– Vi har god kontroll på kostnadssiden og var klar over at 2018 skulle bli et tøft år. Derfor er det gledelig å kunne vise fram overskudd også etter årets ni første måneder og samtidig opprettholdt våre forpliktelser ovenfor våre formålsmottagere, kommenterer Camilla Garmann.


Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.