drikke glass

– Politikere vinner ikke valg på bedre vannforsyning. Det burde de kanskje gjøre.

Det siste året har stadig flere kommuner klødd seg i hodet over hvordan de skal møte økte krav til leveringssikkerhet, etterslepet i VA-infrastrukturen, samt en nødvendig modernisering av prosessanleggene. Torsdag skrev også... Les mer »
multiconsult

Muliconsult skal prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold

Multiconsult skal prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland. Arbeidet utføres på oppdrag av Indre Salten Energi Produksjon AS. Prosjektet omfatter prosjektering og byggeledelse ved utbedringer av dammen ved... Les mer »
bading sommer

18 reddet fra drukningsfare på badestrender i Norge

Årets Strandtjeneste ble gjennomført på Huk, Ingierstrand, Hvervenbukta og Sørenga sjøbad i Oslo-området og Rørestrand i Horten i Vestfold. – Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av årets tjeneste og alle som... Les mer »
regn bodø

Regnvann må lagres lokalt for å unngå oversvømmelser

Klimaendringene fører til hyppigere og kraftigere nedbør, og spesielt i byene har vi sett store skader etter flom forårsaket av regnvann. En del av løsningen er lokal overvannshåndtering, for å hindre oversvømmelser... Les mer »
nve

LESERINNLEGG: Gi bekken plass!

Natt til 13. august førte kraftig regn til at bekker i åssidene over Brumunddal fylte seg opp. Vannet fulgte bekkeleiet ned til bebyggelsen, hvor bekkene er lagt i rør for å gjøre... Les mer »
drikke glass

Kraftig økning i interessen for vannrensing

Økt oppmerksomhet om vannkvalitet har ført til økt interesse for vannrensing. – Vi ser at flere kunder ønsker å installere egne vannfiltre, sier May Britt Askvik i Maxbo. Den dramatiske saken om... Les mer »
olje miljø

Strandrydding er en del av oljevernberedskapen

På hver IGSA-øvelse (Innsats Gruppe Strand Akutt) som gjennomføres, ryddes strendene og øvelsesområdene for søppel. Dette ble også gjort IGSA teamet hadde øvelse i Sarnesfjorden, Finnmark, i slutten av juni. Når 28... Les mer »
elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen vil skrote halvparten av kristendomsundervisningen

Siste frist for å komme med innspill til nye læreplaner var 18. juni. Nå skal Utdanningsdirektoratet lese gjennom over 7000 innspill før planene ferdigstilles og tas i bruk høsten 2020. Elevorganisasjonen håper... Les mer »
niva

Kråkebollenes beiting av tareskogen i nord kan forverre effekten av et oljesøl

Kråkebollenes brutale beiting på tareskogene langs kysten av Nord-Norge har bekymret fiskere, forskere og andre folk i årtier. Sammen med økt petroleumsvirksomhet i arktiske farvann utgjør kråkebollebeitingen en ekstra fare. Forskere frykter... Les mer »
veiarbeid

Bodø kommune varsler «økt aktivitet» for å forbedre vann og kloakk

Bodø kommune varsler nå at man kan forvente økt aktivitet for å forbedre van- og kloakknettet i tiden fremover. Bodø kommune fortsetter å skifte ut gammelt ledningsnett under bakken. Gammel kantstein, fortau... Les mer »