drikke glass

Kraftig økning i interessen for vannrensing

Økt oppmerksomhet om vannkvalitet har ført til økt interesse for vannrensing. – Vi ser at flere kunder ønsker å installere egne vannfiltre, sier May Britt Askvik i Maxbo. Den dramatiske saken om... Les mer »
olje miljø

Strandrydding er en del av oljevernberedskapen

På hver IGSA-øvelse (Innsats Gruppe Strand Akutt) som gjennomføres, ryddes strendene og øvelsesområdene for søppel. Dette ble også gjort IGSA teamet hadde øvelse i Sarnesfjorden, Finnmark, i slutten av juni. Når 28... Les mer »
elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen vil skrote halvparten av kristendomsundervisningen

Siste frist for å komme med innspill til nye læreplaner var 18. juni. Nå skal Utdanningsdirektoratet lese gjennom over 7000 innspill før planene ferdigstilles og tas i bruk høsten 2020. Elevorganisasjonen håper... Les mer »
niva

Kråkebollenes beiting av tareskogen i nord kan forverre effekten av et oljesøl

Kråkebollenes brutale beiting på tareskogene langs kysten av Nord-Norge har bekymret fiskere, forskere og andre folk i årtier. Sammen med økt petroleumsvirksomhet i arktiske farvann utgjør kråkebollebeitingen en ekstra fare. Forskere frykter... Les mer »
veiarbeid

Bodø kommune varsler «økt aktivitet» for å forbedre vann og kloakk

Bodø kommune varsler nå at man kan forvente økt aktivitet for å forbedre van- og kloakknettet i tiden fremover. Bodø kommune fortsetter å skifte ut gammelt ledningsnett under bakken. Gammel kantstein, fortau... Les mer »
drikkevann

Slik unngår du vannskader i ferien

Sommeren er høysesong for vannskader. Men noen enkle grep kan spare deg for store utgifter og mye bryderi. Antall vannskader i norske boliger øker for hvert år. Skadene blir stadig dyrere, og... Les mer »
sintef

Overestimerer bruk av varmtvann

Dagens dimensjoneringsstandarder overestimerer varmtvannsforbruket i hoteller, sykehjem og boligblokker, viser ny forskning. Detaljerte målinger av varmtvannsforbruket i tre hoteller, tre sykehjem og to boligblokker er nå ferdige, i regi av prosjektet VarmtVann2030. Målingene... Les mer »
reise norge

Sjokktall: Mer miljøgifter i fjordene enn i havet

En omfattende analyse av historiske data fra norske havområder viser høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjøbunnen nær tett befolkede og industrialiserte områder. Konsentrasjoner av tungmetaller i norske fjorder er i gjennomsnitt to... Les mer »
sodastream

Salgstallene øker for SodaStream i Norge

Kullsyremaskinprodusenten SodaStream går på skinner i det norske markedet. Salget av maskiner i landet har nemlig steget med nærmere 30 prosent siden 2015. Nå ønsker selskapet å øke takten ytterligere, og da... Les mer »
verisure

Med vannalarm oppdager du vannlekkasjen i tide

I 2018 var det over 70.000 tilfeller av vannskader i private boliger/hytter – en økning på 17 prosent fra 2017. Med en døgnovervåket vanndetektor oppdages vannlekkasjen i tide og kan begrense skadene... Les mer »