Sikrer vannforsyningen i Vevelstad

nfk

– Fylkesrådet ønsker å sikre vevelstadværingene rent og tilstrekkelig vann i fremtiden. Derfor går vi inn med 5,5 millioner kroner til ny hovedvannledning, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

– Rent vann i tilstrekkelig mengder er en forutsetning både for trivsel, bolyst og utvikling av næringslivet. Derfor er dette prosjektet svært viktig få gjennomført, fortsetter fylkesråden.

Slik vannforsyningen er i dag så er det en liten demning ved vannkilden som slipper ut vann. Dette vannet renner nedover fjellsiden, fra 650 moh. ned til 70 moh. Vannet samles i en kulp som rommer 300 kubikkmeter med vann, som derfra renner ned mot renseanlegget i rør.  

Les også:  Vil ha luft under vingene på grønn luftfart i Nordland

Vannet som renner fra vannkilden og nedover fjellsiden, ligger også i et skredutsatt område. Skulle det forekomme et skred så vil kommunens innbyggere være uten vann. Kommunen har per i dag ingen alternative vannkilder som kan fungere som reservevann eller nødvann. I tillegg mangler kommunen i dag kapasitet til å etablere nye større næringsaktiviteter.

Planene for den moderniseringen av vannforsyningen innebærer fjellboring fra renseanlegget og opp til hovedvannkilden. Dette vil gi bedre kvalitet på vannet, siden vannet er mindre eksponert for bakterier på sin ferd gjennom fjelltinnellen. Det vil også gi styrket beredskap med høyere trykk og forsyningskapasitet.

Les også:  Nytt styre i KS Nordland

Prosjektet har en total økonomisk ramme på 32,5 millioner kroner.

– Dette er en fantastisk julegave for kommunen!, sier ordfører Torhild Haugann. 

– Det vil gi innbyggerne våre sikkerhet for god vannkvalitet og god beredskap. Det er også veldig viktig for næringsutviklingen i kommunen vår, blant annet det nyetaberte smoltanlegget på Lauknes som er svært avhengig avhengig av en god vannforsyning, sier en glad ordfører.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.