500 000 til bedre vannmiljø i Glomfjord

nfk

Fylkesrådet gir 500 000 kroner til å bedre miljøforholdene i Lille Glomvatn i Meløy kommune.

Tilskuddet kommer fra Nordland fylkeskommune, som samtidig inngår en samarbeidsavtale med Meløy kommune, Glomfjord Grendelag og Glomfjord industripark om gjennomføring av tiltaket.

– Dette vil ha stor betydning for miljøforhold i og ved vannet, samt bidra til at området igjen blir attraktivt for friluftslivet, forteller fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi.

Det var Glomfjord Grendelag som først tok initiativ til arbeidet for å bedre vannmiljøet i Lille Glomvatn. Prosjektet er godt forankret gjennom et bredt samarbeid i Glomfjord og arbeidet har miljøfaglig forankring hos Statsforvalteren og vannområdekoordinator for Salten.

Les også:  Dronebase på Andøya: – Et kjempeløft for forsvaret

– Jeg må få rose initiativet fra grendelaget og det gode samarbeidet som er etablert. Dette er et godt eksempel på en hvordan lokale parter kan samarbeide for å løfte frem gode prosjekter for miljø og lokalsamfunn, og der Nordland fylkeskommune kan være med å bidra.

Ved å fjerne uønsket vegetasjon i Lille Glomvatn vil miljøtilstanden i vannet bedres. Ved å ta bort uønsket vegetasjon bedres også forholdene for friluftslivet både sommer og vinter. Situasjonen vil også bli bedre for beboere i nabolaget og Glomfjord videregående skole, som har vært plaget av insekter og lukt knyttet til gjengroingen.

Les også:  Klæbo kommer til Kobberløpet i Sulitjelma

– Dette prosjektet vil ha stor betydning for trivsel og miljøforhold i Glomfjord, og vi er svært fornød med å ha fylkeskommunen med på laget sier Sigurd Stormo, ordfører i Meløy kommune.

Vi går nå inn i FNs tiår for restaurering av økosystemer. Dette innebærer et økt fokus på bedre vannmiljø og å styrke naturmangfoldet.

– Jeg mener at samarbeidet er et godt eksempel for andre i Nordland som ønsker å bedre miljøforholdene i sitt lokalmiljø forteller, Kirsti Saxi.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

Hun håper at prosjektet kan bidra til å inspirere andre til å løfte opp prosjekter for bedre vannmiljø og bidra til restaurering av økosystemer det kommende tiåret.

– Vannmiljø og attraktive miljøforhold i og rundt vannene i Nordland, har svært stor betydning for friluftslivet, avslutter Kirsti Saxi.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.