Virke: – Et grått budsjett for næringslivet

virke

Løsningen på klima- og miljøkrisen ligger i å få med seg hele næringslivet. Vi må skape titusenvis av nye jobber samtidig som vi omstiller hele økonomien, mener Virke.

– Dette er et grått budsjett. Hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen må vi ha med oss hele næringslivet. Vi må være like offensive på sirkulær økonomi og kutt av utslipp i handels- og tjenestenæringen som på utslippskutt i industrien, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

7 av 10 jobber i privat sektor er i handel og tjenesteytende næringer, og 2/3 av verdiskapingen skjer her. Disse virksomhetene er avgjørende for levende og gode lokalsamfunn i hele landet.

– Vi trenger politiske løsninger som sørger for at alle får ta del i det grønne skiftet. Det handler om å styrke konkurransekraften til norske virksomheter, sier Horneland Kristensen, som forventer at den nye regjeringen prioriterer dette arbeidet og kommer raskt i gang.

– Hvis vi skal opprettholde velferden vår må vi skape 250.000 nye jobber innen 2030, samtidig som vi løser klima- og miljøkrisen. Da må vi tilpasse skatter og avgifter og lover og regler på en måte som stimulerer til innovasjon og grønn omstilling. Her har vi en lang vei å gå, og veldig liten tid å gjøre det på, sier han.

Budsjettet legger opp til en videreføring av dagens kompetansepolitikk. Dette er ikke tilstrekkelig, hvis vi skal klare den store omstillingen vi står overfor.

– Vi må ha en helhetlig styrking av livslang læring og en arbeidslivsnær retning på politikken, slik at folk kan delta i arbeidslivet og at arbeidslivet får tilgang til den kompetansen de trenger fremover.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.