Vil utvikle Norges første moderne nullutslippsgård

bondegård

Landbruket vil spille en viktig rolle i arbeidet med å få redusert klimautslippene framover, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor starter nå NTNU og SINTEF arbeidet med å utvikle Norges første nullutslippsgård.

Mære landbruksskole ble nylig valgt som nytt pilotområde i FME ZEN. Det betyr at forskningssenteret, som ledes av NTNU og SINTEF, vil se på mulighetene for å redusere klimautslippene i forbindelse med driften av gårdsanlegget ned mot null.

– Dette sammen med ulike tiltak og kompetansemiljø innen landbrukssektoren, gjør at Trøndelag fylkeskommune nå ønsker å tilrettelegge for en bred mobilisering for utvikling av Norges første moderne netto nullutslippsgårdsanlegg på Mære, sier fagrådgiver Torger Mjønes hos fylkeskommunen.

Landbruket står for rundt ni prosent av Norges samlede, direkte klimagassutslipp, og ifølge FNs klimapanel trenger vi en radikal endring i hvordan vi produserer mat.

Les også:  NAF-tips til trygg skolevei: Tren på å gå til skolen

I sin nyeste rapport (august 2019) konstaterer panelets forskere at det vil være umulig å holde klodens temperaturer på et forsvarlig nivå uten å endre hvordan vi produserer mat, hva slags mat vi spiser og hvordan vi forvalter verdens landområder.

– Dette gjør at behovet for å utvikle gode pilotmodeller er stort – nasjonalt, men også som bidrag til kompetanseutvikling internasjonalt, sier senterleder i FME ZEN, Arild Gustavsen.

Mære landbruksskole har et samlet byggeareal på om lag 18 000 m2, der de i løpet av de senere årene har fått et nærvarmeanlegg basert på energihøsting fra tomatveksthus, nytt melkefjøs i tre som er naturlig klimatisert, et ammekufjøs med takintegrert solcelleanlegg og et hybelbygg med passivhusstandard og solceller. I tillegg planlegges nå en ny stall som trolig vil tilfredsstille kriteriene for ZEB-O, som er et ambisjonsnivå for nullutslippsbygg.

Les også:  Trygg Trafikk: 9 personer mistet livet i juli-trafikken

Mæremiljøet er allerede en god innovasjonsarena for FoU-miljøer og ulike leverandører inn mot landbrukssektoren. Det er blant annet etablert et FoU-team som jobber med utvikling av anlegg og organisasjon, som FoU- og demonstrasjonsarena.

Nå skal landbruksskolen altså samarbeide med NTNU, SINTEF, NTE (Nord Trøndelag Elektrisitetsverk) og Trøndelag fylkeskommune om å bli en ny, nasjonal innovasjonsarena.

– Gjennom å samle ulike kompetansemiljø rundt en felles visjon om nullutslippsgården, vil ulike erfaringer kunne bidra til økt bærekraft innen en viktig sektor, sier utviklingsleder på Mære, Tove Hatling Jystad.

Les også:  Tomme bilbatterier skaper trøbbel på sommerveiene

Forskerne og Trøndelag fylkeskommune ser for seg parallelle prosesser på veien mot netto nullutslippsgården på Mære: Tiltak for reduserte klimagassutslipp (herunder energioptimalisering, konvertering til energibærere med lavere klimaavtrykk samt reduksjon av direkte utslipp som metan og lystgass), tiltak for energiproduksjon (herunder solenergi, energihøsting, biogass og andre typer bioenergi) og bedre agronomi (herunder karbonlagring med tiltak for økt karboninnhold i matjorda).

– Hoveddelen av aktiviteten for pilotområdet vil være koblet til pilotkriterier som klimagassutslipp, energi, fleksibilitet, økonomi og innovasjon, sier konserndirektør Svein Olav Munkeby i NTE.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.