Verkstedpraksis gir dyrere bilforsikring og økte utslipp

bilverksted

Moms på reservedeler og bruk av nye, dyre bildeler gjør at reparasjoner ikke lønner seg. Verkstedenes praksis gir økte utslipp og på sikt dyrere bilforsikring.

I dag blir skader på elbiler nesten utelukkende reparert med nye bildeler, fremfor gjenbruk av brukte deler. Begrunnelsen er å opprettholde garantien på bilene. Nyere deler er dyrere enn brukte deler. I tillegg er det ikke momsfritak på nye deler til elbiler, slik det er på kjøp av nye elbiler.

– Konsekvensene er at kostnadene på reparasjon ofte overgår grensen for når kunden har rett på ny bil. Denne praksisen gjør at forsikringsselskapene skroter uforholdsmessige mange ganske nye elbiler fremfor å reparere dem. Om dette fortsetter, vil bilforsikringen kunne bli dyrere, sier Kyrre Martin Roald Strand i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. Strand leder oppgjørsavdelingen på motor i Fremtind.

Les også:  Fri ferdsel på dagtid i Ryggedalstunnelen

NRK aktualiserte nylig problemstillingen i programmet «Sløsesjokket».

– Ved å bruke nye deler fremfor å gjenbruke, og erstatte nye biler fremfor å reparere dem, vil miljøutslippene øke. Dette går på akkord med sunn fornuft og står i veien for å løse klimautfordringene, sier Strand.

I dag anses det som trygt å bruke brukte deler til reparasjon på fossilbiler, så fremt de følger «sikre bilskadereparasjoner», som er utarbeidet av Statens vegvesen, bilbransjen og forsikringsbransjen.

Derimot tilfredsstiller ikke brukte batterideler og høyelektriske deler de sikkerhetskravene som produsentene og EU stiller. Her opplever Fremtind at de forskjellige merkeforhandlere har noe forskjellige praksis og krav til erstatningsdeler.

– Alle har en interesse av at biler som repareres er trygge når de ruller ut på veien igjen. EU-regelverk og krav som stilles til produsentene med tanke på gjenbruk av deler tar naturligvis hensyn til dette, sier Strand.

Les også:  Oslo er den store vinneren i saken om lakseskatt

Fremtind samarbeider aktivt med verkstedene om bruk av brukte deler, og har etablert en ny avdeling som skal jobbe målrettet med dette i årene som kommer.

– Hver eneste skade som oppstår representerer sløsing med ressurser og miljøutslipp. Det viktigste vi gjør er å forebygge skader, men når skaden først har skjedd må vi erstatte på en måte som krever minst mulig naturressurser og lavest mulig utslipp, samtidig som vi ivaretar sikkerheten, sier leder for bærekraft Hanne Iversen Rye i Fremtind.

Det er stor politisk interesse for å nå 2025-målet om et fossilfritt nybilsalg – et viktig tiltak med hensyn til miljøforpliktelsene til Norge. Utskiftningen av norsk bilpark mot 2025 fører oss nærmere C02-utslippsmålet. Men dagens momsregelverk og høy grad av vraking fremfor reparasjon av elbiler vil spise en av del miljøgevinsten, om ikke praksisen endres.

Les også:  3 av 10 har møtt stressede sjåfører under Black Week

– Nøkkelen til høyere grad av reparasjon av elbiler er å få gjennom endringer som tillater og øker bruken av brukte deler. Samtidig må vi bidra til at mest mulig av restverdien i bilen bevares og utnyttes, selv i de tilfellene der kundene får ny bil, sier Iversen Rye. Utvikling i markedet for reparasjonstjenester er også viktig for å oppnå en mer sirkulær økonomi.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.