Tørkesituasjonen: Nå fyller TINE melkebilene med vann

meierier melk

Over 500 melkebønder har fått tilbud om å få tilkjørt vann til seterdriften slik at kyrne kan være på utmarksbeite lengst mulig. På den måten spares det også mer vinterfôr for å bøte en anstrengt fôrsituasjon for mange bønder.

Tørkesituasjonen er alvorlig i store deler av landet og også nedover i Europa. Sammen med resten av landbruks-Norge arbeider TINE med en rekke tiltak for å hjelpe bøndene.

Et av tiltakene er å kjøre vann opp til seterdriften i de mest utsatte områdene. TINE har satt i gang en ordning der melkebilene fylles med vann for å kjøre vann opp vann av drikkevannskvalitet som kan brukes til både vasking av melkeanlegg og melketanker slik at bøndene slipper å ta kyrne ned fra utmarksbeite tidligere enn planlagt.

– Vi har stor sympati med bøndene som nå opplever en vanskelig situasjon og arbeider kontinuerlig med å følge opp situasjonen. Dette er ett et av flere tiltak som er satt i gang for å bistå bøndene, sier direktør for kommunikasjon og bærekraft i TINE, Lars Galtung

Les også:  100 000 elever løper TINEstafetten over hele Norge

Landbruket jobber sammen
Sammen gjør nå landbruks-Norge en kollektiv, omfattende innsats for å sikre at bøndene kan fortsette å produsere melk som planlagt utover høsten i den situasjonen som har oppstått. Norsk Landbruksrådgivning, Bondelaget, landbruksdepartementet og andre har iverksatt en rekke tiltak.

– Norsk Landbruksrådgivning har opprettet grovfôrformidling i de fleste regioner og rådgir bøndene med blant annet dyrkingsråd, økonomiske råd, samt HMS. Tørken innebærer store økonomiske tap for den enkelte produsenten og helt klart en personlig belastning – dette gjelder også husdyrprodusenter som nå bekymrer seg for fôrtilgangen, sier Jakob Simonhjell, direktør i Norsk Landbruksrådgiving.

På tilgangssiden utarbeider TINE daglige rapporter på hvor mye melk som produseres, og så langt leveres den melka som markedet har behov for. Utfordringen ligger frem i tid hvis den dårlige fôrsesongen fortsetter.

– Våre fôringsrådgivere følger opp våre bønder for å sikre avling og best mulig vinterfôr ut fra dagens og mulig scenario fremover med tanke på avlingene. Vi innkaller også til felles rådgivingsmøter. På Østlandet møter bøndene i hundretall for å få mer kunnskap og innsikt om å møte utfordringene varmen bringer, sier Galtung.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Usikre på konsekvensene
Mange er spente på hva tørkesituasjonen vil føre til av konsekvenser på produksjonen av meieriprodukter.

Situasjonen er den samme over store deler av Europa, derfor kan import av grovfor og ferdigprodukter bli utfordrende. Samtidig er det viktig at fôret som importeres er fri for dyresmitte Norge ikke har. Norge har verdens laveste anitibiotikabruk blant kyr, noe Mattilsynet og bønder er opptatt av å fortsatt sikre.

– Effekten av tiltakene som å sikre at blant annet halm og dårlige kornåkre blir dyrefôr og mulighet for å endre fôrsammensetningen til kyrne, vil virke positivt inn på situasjonen fremover, men det betyr ikke at dette vil normalisere en fortsatt dårlig grasfôravling. Vi er avhengige av mer regn og gode avlinger, men vi skal bidra med alle ressurser og alt vi kan, sier Galtung.

TINE øker rådgivningskapasiteten og setter inn enda flere fôrringsrådgivere for å bistå bøndene.

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

– Vi følger situasjonen tett med utgangspunkt at det ikke kan komme noe regn. Vi identifiserer nå videre tiltak som blir viktig så snart vi har oversikt over andreslåtten. Dette vil også handle om hvilken melkeanvendelse som får prioritet på kort sikt.

På lang sikt vil det dreie seg om at vi må unngå at vi mister mange dyr hvis det blir for lite for. Det tar for eksempel hele 3 år fra ei ku blir drektig til neste generasjon kyr kan produsere melk. Det er lange ledetider og derfor må vi forsøke å løse dette med at færrest mulig dyr må slaktes hvis tørken fortsetter.

– Været rår vi ikke over, men TINE skal gjøre alt vi kan for at dette skal gå bra. Melkebøndene jobber nå døgnet rundt for å redde årets avlinger og sørge for nok mat til dyra og dermed norske forbrukerne, avslutter Galtung.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.