SV og Røde Kors bekymret for barnefattigdom i Nordland

sv

Nordland Røde Kors og Nordland SV mener det haster å stoppe den økende barnefattigdommen. I dag lever over 4000 barn i Nordland i vedvarende fattigdom. Ifølge Røde Kors Nordland, som jobber tett med barnefamilier som sliter med økonomien, er barnefattigdommen i Nordland stadig økende.

– Det er svært bekymringsverdig at stadig flere barn lever i familier med lav inntekt. Det haster å gjøre noe for å stoppe denne utviklingen nå, mener SVs gruppeleder fylkestinget Aase Refsnes.

Sammen med partikollega Kirsti Saxi besøkte hun denne uka Røde Kors Nordland for å få innspill til løsninger ettersom de tok opp fattigdomsproblematikken på fylkestinget.

I løpet av 2022 har husholdningene i snitt fått 18.000 kroner mindre å rutte med, noe som har rammet enslige forsørgere og barnefamilier spesielt hardt.

Les også:  Over 4 millioner til landbruket i Nordland

– Røde Kors mener at alle barn og unge i Norge skal ha like muligheter uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Dette er ikke tilfellet i dag, fattigdom påvirker barndom og livsutsikter. Både kommunene og nasjonale myndigheter har et ansvar for å endre dette, sier Hilde Gunn Kristiansen, daglig leder i Nordland Røde Kors.

Røde Kors oppfordrer alle kommuner i fylket til å sørge for at skolen er en arena for å utjevne forskjeller, noe som innebærer at man unngår tilbud og aktiviteter i skolen som innebærer foreldrebetaling og krav om eget utstyr.

– Vi må etterstrebe tiltak som hindrer utenforskap. Det er ikke alle som har skiutstyr, egne sykler eller varme vinterklær. Skolen kan være en fantastisk arena for inkludering, muligheter og glede i oppveksten. Samtidig kan den for noen oppleves ekskluderende og et sted med utrygghet og hvor utenforskap skapes og forsterkes, sier Kristiansen.

Les også:  LESERINNLEGG: Bibliotek = bolyst

– I Nordland fylkeskommune har vi laget en god plan for å hindre utenforskap. Men politikere på alle nivåer er nødt til å snu alle stein for stoppe de økende forskjellene og utenforskap. Vi mener regjeringen har et særlig ansvar for å iverksette tiltak som gjør at skolen ikke blir en arena for forskjeller, mener fylkestingspolitiker Kirsti Saxi.

Gratis skolemat for alle, og gratis fritidsaktiviteter er andre tiltak som Nordland Røde Kors har erfart virker. De peker på at tilbudene må være lavterskel og langvarige. Som et eksempel trekker de fram Fellesverket, som er en møteplass for ungdom mellom 13 og 25 år som åpnes i Bodø januar.

Les også:  Gratis ferieaktiviteter for barna i Danmark

– Vi ønsker slike gratis lavterskeltilbud hjertelig velkommen. Røde Kors gjør en utrolig viktig jobb med å forhindre utenforskap og hjelpe barn og barnefamilier som trenger det. Men vi må også på overordnet nivå. Derfor mener vi at regjeringen bør bidra til å sikre støtteordninger som dekker oppstart og langvarig drift av gratis lavterskeltilbud for barn og unge, sier Refsnes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.