Storstreik avverget – Enighet i lastebiloppgjøret

trafikk

Onsdag 28. oktober ca to timer på overtid kom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet til enighet med NLF og NHO Transport & logistikk. Streik er dermed avverget.

I streikeuttaket var det kjøring av bulk-gods som mel, gass, glass og betong og stykk-gods som blant annet omfatter kjøring ut til butikker.

Forhandlingsleder i Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger er fornøyd med at partene kom til enighet.

– Vi er fornøyd med at vi fant en løsning som gjør at vi unngår streik. Vi har fått gjennomslag for en heving av minstelønnssatsene og et tillegg til alle på 2 kr. I sum er dette et resultat vi kan anbefale for medlemmene våre, uttaler forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger.

Les også:  Shell Sandnessjøen ble årets butikk!

Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret.Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet 12. november. Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen er oppgjøret godkjent.

Her er meklingsresultatet:

– Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 per time til alle innenfor overenskomstområdet fra 1. april 2020

– Det gis et «Godsbransje-tillegg» på kr. 1,50 per time til alle innenfor overenskomstområdet fra 1. april 2020

Les også:  - Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

– Minstelønnssatsen for faglærte og ufaglærte for 0-3 års (37,5 timers uke) heves med kr 6,30 fra 1. oktober. Det samme gjelder 3- og 6-års satsene.

– For langtransport heves satsen for produktiv tid med kr 6,30 til kr 115,41. Passiv sats settes til 43%.

– Matpengesatsen heves til kr. 90,-

Det skal nedsettes to partssammensatte utvalg. Et utvalg på langtransport som skal se på avlønningen for langtransportsjåfører. Et kompetanseutvalg som blant annet skal klarlegge bransjens spesifikke kompetansebehov.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Sykepenger skal forskutteres for alle i bedrifter hvor det gjøres for noen grupper.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.