Sbanken kutter renten med inntil 0,5 prosentpoeng

sbanken

Sbanken har i dag besluttet å kutte renten på lån og innskudd. På samme tid senker Sbanken også renten på mellomfinansiering for å hjelpe kunder i det som nå er en krevende tid.

Med bakgrunn i det ekstraordinære rentekuttet Norges Bank gjennomførte i uke 11, foretar Sbanken rentekutt på inntil 0,5 prosentpoeng.

– Koronasituasjonen påvirker våre kunder på ulike måter og vi ønsker å bidra i å lette på hverdagen til de vi kan. Kunder med høy belåningsgrad på sine boliglån er blant de som denne situasjonen rammer verst. Med bakgrunn i det, ønsker vi å gi de høyeste rentekuttene til kundene med de høyeste belåningsgradene. Vi har også besluttet å senke renten på kunder med mellomfinansieringslån hos oss, som representerer en gruppe som nå står i en svært spesiell situasjon preget av høy usikkerhet, sier Øyvind Thomassen, daglig leder i Sbanken.

Renten på mellomfinansiering senkes med inntil 1,06 prosentpoeng, og det med umiddelbar virking.

– I tillegg til kuttene vi i dag gjør på rentenivåene, har vi allerede gjennom helgen valgt å støtte mange kunder gjennom denne krevende perioden ved å utvide kriteriene for innvilgelse av avdragsfrie perioder på boliglån, noe mange allerede har valgt å benytte seg av og er takknemlige for å ha fått, sier Thomassen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.