Skredfarevarsling for bebyggelse i Nord-Norge

ngi

To skredeksperter fra NGI var torsdag 16. januar i Honningsvåg sammen med representant fra NVE for å assistere lokale myndigheter med å vurdere skredfaren for den evakuerte bebyggelsen. Etter befaringen ble det besluttet at de evakuerte kunne flytte hjem igjen.

I januar har NGI mottatt mange positive tilbakemeldinger fra politi, Nordkapp kommune og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), med takk for verdifull assistanse i den krevende situasjonen som har vært på Nordkapp den siste tiden. NGI har også tidligere bistått kommunen i lignende situasjoner og har derfor god lokal kunnskap om terrenget og skredforholdene på stedet.

Les også:  VIDEO: Pass på vekta til vinterferie-bilen!

Siden 1997 har NGI hatt oppdrag for varsling av faren for snøskred mot utsatt bebyggelse i 17 kommuner i Nord-Norge, fra Nordkapp i nord til Lofoten i sør. Varslingen ble igangsatt etter flere vintre med store snømengder og mange store skred mot bebyggelse.

NGI bistår politiet jevnlig med skredfaglig assistanse for å vurdere sikkerheten for utsatt bebyggelse. Kartlegging av skredfare har vist at flere kommuner har bebyggelse som ligger innenfor faresonen.

De 17 kommunene i Nordnorge, som hadde begrenset kunnskap om snøskred, uttrykte behov for å få hjelp fra skredfaglig hold. Tromsø kommune tok derfor initiativ til å starte opp en varslingstjeneste som inkluderte NGI, Værvarslinga i Nord-Norge, politiet og kommunene. Videre definerte kommunene hvilke områder som varslingen skulle omfatte og oppnevnte lokale observatører til å utføre målinger av variasjonen i snødybde. Dette er observatører som NGI også kan kontakte ved behov i akutte værsituasjoner.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

Værvarslinga i Nord-Norge følger opp værsituasjonen gjennom vinteren og kontakter NGI når værforholdene tilsier fare for snøskred. Dette er i henhold til avtalte kriterier. NGI utsteder da et varsel som sendes berørte parter i det aktuelle området. Ved fare for snøskred mot bebyggelsen kontakter NGI politiet som har ansvaret for å iverksette eventuell evakuering.

Siden i fjor vinter har NGI hatt en rammekontrakt med NVE om bistand i akutte værsituasjoner, der NGI ved behov vil gjennomføre befaringer og bistå politiet med vurdering av skredfare. I vinter har NGI bistått NVE ved tre anledninger, siste gang nå i Honningsvåg midt i januar 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.