Skal lage verdens grønneste hurtigbåter i Nordland

nfk

Fylkeskommunene langs kyst-Norge går sammen i et eierselskap som skal være med i utviklingen av framtidens grønne hurtigbåter.

Nordland fylkeskommune er sammen med andre kyst-fylkeskommuner i ferd med å utvikle framtidens hurtigbåter. Nå etablerer fylkeskommunene et eierselskap som skal lede an utviklingen av en ny generasjons nullutslipps hurtigbåter.

-Prosjektet fremtidens hurtigbåt har som mål å utvikle verdens første utslippsfrie hurtigbåt. På denne måten kan vi samtidig som vi leder an i det grønne skiftet, bidra til at norsk industri og verfts-næring får et fortrinn. Vi kan med vår teknologi- og industribakgrunn ta en global ledelse i en grønn industriutvikling, fastslår fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Første fase i utviklingsløpet har gitt flere spennende skisser på tegneblokka. Nå er tiden kommet for å bygge, pilotere og å teste ut komplette hurtigbåtfartøy.

Les også:  Gratis ferieaktiviteter for barna i Danmark

-Selskapet vi nå etablerer sammen med de andre fylkeskommunene som et aksjeselskap, vil altså ligge helt fremst i leia når vi tar grep om en grønn revolusjon innen maritim industri og skipsbygging. Hvis ikke vi gjør dette, så vil eksempelvis kineserne gjøre det i løpet av ikke alt for lang tid, påpeker Norvoll.

Fylkesrådsleder Norvoll mener fylkeskommunene, som har det daglige ansvaret for hurtigbåttilbudet til kystens befolkning, både har et selvstendig ansvar – og en særlig mulighet for å drive et slikt utviklingsprosjekt i mål.

-De bygger ikke hurtigbåter i Oslo. De bygges på verft langs kystfylkene. Når ny teknologi skal testes ut i fullskala, så vil det bli gjort i hurtigbåtsambandene som vi daglig betjener – i all slags vær og med reelle testvilkår, forklarer Norvoll.

Les også:  Høyre og Frp i Nordland: – Utfordringene med gratis ferjer må løses

Fremtidens hurtigbåt skal utfordre norsk maritim industri på å bygge verdens første nullutslipps hurtigbåter. Disse skal deretter piloteres for å gi svar på om fylkeskommunene, som ansvarlig for alle norske hurtigbåtsamband, kan sette krav til nullutslippsfartøy i fremtidige anbud, samtidig som teknologien blir prisbar.

-Det koster å utvikle ny teknologi. Men dette er også norsk verftsindustri sin mulighet til å ta en ledende rolle globalt. Dette er teknologi som vil bli etterspurt globalt, med et enormt marked i hele verden. Norsk, grønn, maritim teknologi kan dermed bli et av svarene på verdens store klima-utfordringer, utdyper Norvoll.

Les også:  Sier nei til å åpne Nordland VI

Ved at pilotfartøyene blir unike i verden, vil det i Norge kun være fylkeskommunene som kan stå for testing av fartøyene i sambandene som de opererer i dag. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll påpeker kinderegget som har med seg både miljøgevinsten, utviklingen av ny framtidsrettet industri, og arbeidsplassene dette kan gi i kystfylkene.

-Målet er helt klart – vi skal kutte utslipp samtidig som det skapes jobber. Jeg er overbevist om at våre innovative industriaktører sammen skal klare denne oppgaven, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.