Rødt vil gi hybelboere i Nordland støtte til hjemreise i helgene

nfk

Som eneste parti på fylkestinget foreslår Rødt å sette av midler til støtte for hjemreiser for elever som bor på hybel.

Rødt setter av èn million kroner i 2024 til formålet og 2,5 millioner kroner årlig de påfølgende tre årene. Rødt legger også  inn penger til å kunne gi et utstyrsstipend til elever i videregående opplæring, slik at alle vil kunne ha mulighet til å ta del i undervisningen på lik linje med andre, mener fylkestingsrepresentant Paula Lorentzen.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

– Rødt legger fram et helhetlig alternativt forslag til budsjett for Nordland 2024-2027 som vil styrke innbyggernes kvalitet på tjenestene og gi et økonomisk bidrag til å redusere regningsbunken. Særlig for elever i den videregående skolen vil Rødts forslag bedre kvaliteten og de økonomiske vilkårene, sier Lorentzen.

– Det har over flere år blitt kuttet mye i tilbudsstrukturen i videregående skole. Vi vil ikke være med på å sultefore utdanningssektoren på denne måten. Det å ha muligheten til å gå på videregående nært der du bor bør i så stor grad som mulig være en rettighet ungdommene i Nordland har. Nordland har en høyere andel elever i yrkesrettede fag enn landsgjennomsnittet. Dette er en styrke for fylket og landsdelen, under forutsetning av at vi opprettholder tilbud nærmest mulig elevgrunnlaget.

Les også:  Bodøværinger får mest kaffe for pengene i Nordland

– I en tid med sterk prisøkning vil det å kunne bo hjemme gi elevene bedre muligheter til å leve godt og trygt mens de er under videregående opplæring.

Ungdom som sluttfører sin utdanning i nærheten av hjemplassen, har også større sjanse til å bosette seg fast lokalt seinere, avslutter Paula Lorentzen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.