Nye omstillingsmillioner til Bindal kommune

nfk

Fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland, er glad for at fylkesrådet nå har vedtatt å bevilge to millioner kroner ekstra til omstillingsarbeidet i Bindal kommune.

– Arbeidet er nå i en avgjørende fase med blant annet opprusting av Brukstomta Næringspark. Derfor forlenger vi  omstillingsperioden med to år, sier hun.

De to ekstra millionene kommer i tillegg til tidligere søkte omstillingsmidler for 2020 og 2021 på til sammen tre millioner kroner, som fylkesrådet også har vedtatt. Bakgrunnen for vedtaket er at en programevaluering utført av Oxford Research, viser at man ligger noe bak i løypa i forhold til målsatte parametere, blant annet målet om 40 nye arbeidsplasser.

Les også:  Nordland fylkeskommune: - Trygg styring i trange tider

– Å skape nye arbeidsplasser og å endre trenden i en befolkningsutvikling er ingen enkel oppgave. Jeg kommunen har truffet godt med valg av innsatsområder, strategier og tiltak. Selv om målene i omstillingsprogrammet ikke fullt ut er nådd, konstaterer jeg  likevel at det er registrert mange nyetablerte bedrifter de to siste årene.  Det kan være lett å undervurdere betydningen av mange av disse aktivitetene, ettersom de gjerne ikke gir umiddelbar uttelling i form av arbeidsplasser. De positive effektene på noe lengre sikt kan likevel være betydelig, mener Haukland, som roser kommunens innsats.

Les også:  - Gode gassnyheter for Nordland!

Omstillingsprogrammet skulle avsluttes i løpet av 2021, men Bindal kommune har ønsket å forlenge omstillingsarbeidet, og har i den forbindelse søkt om utvidet støtte.

– Å forlenge omstillingsarbeidet sikrer at kommunen får tatt ut gevinstene av det arbeidet som allerede er igangsatt. Dette gjelder blant annet opprusting av Brukstomta Næringspark. Planen om å spisse videre aktivitet mot prosjekter med stort potensiale for etablering av bærekraftige arbeidsplasser er svært positivt, sier Haukland.

Les også:  Nordlendinger trenger julemusikk: I år blir julestemningen ekstra viktig

Ordfører i Bindal, Britt Helstad, er naturlig nok svært glad for fylkesrådets avgjørelse om å støtte en forlengelse av omstillingsprosjektet økonomisk.

– Jeg er kjempefornøyd med det samarbeidet vi har hatt med fylkeskommunen gjennom omstillingsperioden. Vi har blitt møtt med stor forståelse i den vanskelige situasjonen vi har stått i, og hele tiden følt at vi har hatt fylkeskommunen i ryggen i omstillingsprosessen vi har vært gjennom. Kommunen er på et helt annet og bedre sted i dag enn da vi startet for syv år siden, sier hun.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.