Regnskap Norge bekymret: Konkursene økte kraftig i 2023

Regnskap Norge

Tall fra SSB i dag viser at antallet konkurser var langt høyere i 2023 enn året før. Regnskap Norge etterlyser forenklinger og foreslår tiltak som reduserer administrative kostnader for næringslivet med 30 milliarder kroner. Frykter trenden fortsetter i 2024.

Tall SSB la frem i dag viser at det ble åpnet totalt 4 517 konkurser i fjor. Det tilsvarer en økning på 22 % sammenlignet med 2022. Statistikken viser at den største prosentvise økningen var i Nordland og Trøndelag. Den største økningen i antall var i Viken fylke.

– Det er krevende tider for næringslivet. Regjeringen har de siste årene overrumplet næringslivet med økte skattebyrder, ikke minst den famøse økningen av arbeidsgiveravgiften på lønninger over 750 000 kroner, som nå er hevet til 850 000 kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Les også:  Trettebergstuen er ikke faktisk etterforsket av Økokrim

– Økt skattekostnader kommer på toppen av økte rentekostnader. Regnskap Norge er bekymret for svekkede rammevilkår for næringslivet, spesielt for de små og mellomstore bedriftene. Nå er det viktig at regjeringen overholder sitt forenklingsløfte til næringslivet. Tiden er knapp, og vi må snu trenden vi har sett med økte konkurser de siste par årene, fortsetter Aale-Hansen.

Nylig varslet finansministeren at regjeringen vil senke flere skatter frem mot stortingsvalget i 2025. 

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

Det er varslet at den ekstra arbeidsgiveravgiften skal fases ut, og finansministeren uttrykker at utfasingen allerede er godt i gang.

– Utfasingen av den ekstra arbeidsgiveravgiften går for sakte. For at arbeidstakere skal ha glede av skattelette, må de ha en jobb å gå til. Det viktigste regjeringen kan gjøre nå, er å sikre næringslivets rammevilkår. Fjerningen av avgiften bør skje snarest, påpeker Regnskap Norge-sjefen.

Regjeringen har lovet å redusere næringslivets administrative byrder med 11 milliarder kroner innen 2025. Noen gode, men mindre forenklinger er gjennomført, men regjeringen er langt unna målet. 

Les også:  LESERINNLEGG: Besøksbidrag til glede for turister og lokalbefolkning

– Tempoet i forenklingsarbeidet går for sakte. Vi oppfordrer regjeringen til å bruke Regnskap Norges forenklingsrapport. Den inneholder 36 forslag som kan spare næringslivet for 30 milliarder kroner. Det er en tredobling av regjeringens mål, forteller Regnskap Norge-direktøren.

– Mer enn noensinne er det viktig å redusere unødvendige administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser vi ser i 2023 viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet, avslutter Aale-Hansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.