Nordland får 40 prosent mer i bredbåndsstøtte

nfk

Regjeringen har fordelt 400 millioner kroner til utbygging av raskt bredbånd i hele landet. Av disse får Nordland 60 millioner kroner.

Med mål om at alle husstander i hele landet skal ha tilgang til raskt bredbånd, er det nå fordelt 400 millioner kroner til utbygging av dette i ulike deler av landet. Nasjonalt vil dette gi mellom 5000 og 10 000 nye husstander tilbud om høyhastighetsbredbånd.

– Tilgang til raskt internett er viktig både i kontakt med det offentlige, i jobb, eller når vi skal nyte fritiden vår. Bredbånd binder landet sammen, og er avgjørende for både bosetting og arbeidsplasser. Denne tildelingen er et svært viktig bidrag, sier fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik.

Les også:  Hvordan få Hulu i Norge

I år får Nordland størst prosentvis økning i bredbåndsstøtten, men er også det fylket som har det største behovet. Fordelingen av midler mellom fylkene er blant annet basert på dekningssituasjonen i det enkelte fylket.

– Nordland er dessverre det fylket i Norge som har størst andel av innbyggerne som mangler tilgang til høyhastighets bredbånd. Over 7000 husstander mangler fortsatt dette. Dette er et fylke med store avstander og mange spredtbygde områder, hvor det er kostbart og krevende å bygge ut infrastruktur. Med denne støtten kan vi sikre at flere innbyggere og bedrifter får tilgang til raskt og stabilt internett. Dette er jo infrastruktur som er helt nødvendig i dagens samfunn, underbygger fylkesrådsleder Eggesvik.

Les også:  Bodø: Helsestasjonen og skolehelsetjenesten på Helsenorge

For å få realisert lokale prosjekter raskere, er også kravet til kommunal medfinansiering fjernet, når bredbånd skal bygges ut med statlig støtte. Eggesvik mener likevel det er viktig at de kommunene som har mulighet, bidrar i spleiselaget.

– Kommunene med størst utfordringer med bredbåndsdekningen i Nordland omfatter blant annet Grane, Bindal og Gildeskål. Jeg håper tildelingen vil kunne gi et løft i disse kommunene, men også i mange andre kommuner i Nordland.

Eggesvik oppfordrer kommunene til å være aktive og engasjerte i bredbåndsutbyggingen. Blant annet fordi det er kommunene som kjenner de lokale behovene og utfordringene best.

Les også:  Sortland og Vefsn: Nytt fagskoletilbud i landbruket

– Så skal vi prioritere midlene til de som trenger dette mest. Det er som nevnt fortsatt mange steder i Nordland som venter på raskt bredbånd, påpeker Eggesvik.

Fylkesrådsleder Eggesvik understreker at bredbånd er en viktig del av det grønne skiftet.

– Med raskt bredbånd kan vi redusere reisebehovet, øke digitaliseringen og skape nye muligheter for næringslivet. Dette er bra for både miljøet og økonomien. Vi ønsker å gjøre Nordland til et attraktivt og fremtidsrettet fylke, blant annet med å få opp tempoet på utbyggingen av raskt bredbånd, avslutter Svein Øien Eggesvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.