Mattilsynet: Nordland friskmeldt for lakseparasitt

mattilsynet

Mattilsynet friskmelder Fustavassdraget i Nordland for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, etter at prøvene bekrefter at vassdraget er fri for parasitten.

Når Fustavassdraget nå friskmeldes betyr dette at alle elvene og vassdragene innenfor Vefsnaregionen er fri for parasitten. Fustavassdraget ble rotenonbehandlet i 2012. 

– Dette er en gledens dag for både villaksen og de som bruker elvene. Vi er et stort skritt nærmere å utrydde parasitten i Norge, og friskmeldinga i dag lover godt for den videre nasjonale sykdomsbekjempelsen, sier Kim Stene, seksjonssjef for Mattilsynets avdeling Helgeland.

Parasitten er en innført fremmed art som kan utrydde hele bestander av villaks i smittede elver og er derfor høyt prioritert å utrydde fra norske vassdrag.

– Vefsnregionen er den klart største regionen i Norge hvor vi har bekjempet Gyrodactylus salaris, og også den eneste regionen hvor vi har måttet behandle store innsjøer med rotenon. Det har derfor vært et omfattende arbeid, som det nå er godt å være i mål med, sier fagdirektør Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet, som har det nasjonale ansvaret for bekjempelse av lakseparasitten.

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

Parasitten kan overleve flere dager i fuktige omgivelser, og spres med fisk, fiskeutstyr, kanoer og vann fra smittede vassdrag og anlegg. Det er også forbudt å flytte fisk mellom alle elver og vann, og mellom forskjellige deler av samme vassdrag.

–Det er viktig at alle som ferdes i området hjelper til, slik at vi unngår ny smitte i vassdraget. Fiske- og annet vannsportutstyr som brukes i forskjellige vassdrag må enten tørkes eller desinfiseres. Sløy og rens fisken der du fikk den og bare slå ut vann i samme vassdrag som du hentet det, sier Kim Stene i Mattilsynet.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Gyrodactylus salaris ble påvist i elva Vefsna i 1978. Senere ble parasitten også funnet i andre elver i regionen, og siden er det gjennomført flere behandlinger av vassdragene i Vefsnaregionen.

Friskmeldingen er et resultat av et omfattende bekjempelses-, reetablerings- og overvåkingsarbeid.Statsforvalteren i Nordland har på oppdrag fra Miljødirektoratet vært tiltakshaver for behandlingen, mens Veterinærinstituttet planla og ledet gjennomføringen. Mattilsynet har ansvaret for overvåkningen og smittebegrensende tiltak.

– Behandlingen av innsjøene i Fustavassdraget er trolig den mest omfattende, teknisk krevende og komplekse rotenonbehandling som er gjennomført i hele verden sier prosjektleder for bekjempelsen, sier Helge Bardal ved Veterinærinstituttet, som er veldig glad for at Mattilsynet endelig kan friskmelde.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

– Friskmeldingsprogrammet for Fustavassdraget var spesielt komplisert. Parasitten ble ikke bare var påvist på laks i elva Fusta, men også på røye i vannene oppstrøms lakseførende strekning. I tillegg til prøvene av lakseyngel fra elva Fusta er det derfor også undersøkt 500 røyer fra vannene oppstrøms i hvert av de tre siste årene sier prosjektleder for Friskmeldingsprogrammet, Haakon Hansen ved Veterinærinstitututtet.

Med dette friskmeldingsvedtaket opphever Mattilsynet de lokale påleggene som ble fattet ved påvisning av parasitten i vassdragene. Kontrollforskriften gjelder enda, og den kan først oppheves etter godkjenning fra ESA.

Med dagens friskmelding vil Fustavassdraget fra 2024 inngå i nasjonalt overvåkningsprogram for Gyrodactylus salaris.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.