Oppfordring fra LO-lederen til Stortinget: Ikke kast bort tida på politisk spill

strøm

Med 81 forslag i Stortinget som spriker i alle retninger, ligger det an til at det kan ta tid før bedriftene som trenger strømstøtten, får den.

– De utfordringene vi nå står foran er for viktige og for store til at vi kan la den politiske debatten ende opp som en politisk auksjon, der politikerne konkurrerer om å by høyest, som kan gå ut over folk flest og bedrifter, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Før helga kom en løsning for bedriftene, som kan trygge mange arbeidsplasser, påpeker LO-lederen.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Strøm – og energiomstillingsordningene er på 3 milliarder kroner og vil kunne hjelpe 20.000 bedrifter. Og dessuten vil det bidra til ENØK tiltak, som også er viktig i det grønne skiftet.

– Vi har jobbet fram en god strømstøtteordning for bedriftene sammen med arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen. Dette er trepartssamarbeid på sitt beste, sier Hessen Følsvik.

LO-lederen understreker at når partiene på Stortinget nå skal diskutere over 81 sprikende forlag, er det viktig å tenke på at det handler om våre felles skattekroner, og som også vil måtte hentes fra statsbudsjettet i konkurranse med andre formål som er viktige for folk flest.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

– Det kan ikke være sånn at staten og fellesskapet alltid skal måtte ta risikoen i dårlige tider, mens bedriftene skal kunne ta overskuddet i gode tider.

Det er en farlig presedens å sette som ikke gagner fellesskapet.

Energikrisen en ekstraordinær krise.

– Derfor har vi sammen med arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen jobbet fram en strømstøtteordning for de bedriftene som rammes aller hardest. For de 20 000 bedriftene denne ordningen omfatter, hvor strømutgiftene utgjør mer enn tre prosent av omsetningen, er situasjonen kritisk. Nå må Stortinget støtte opp om ordningen for å trygge arbeidsplassene, og ikke kaste bort tid i den alvorlige situasjonen til politisk spill, avslutter LO-lederen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.