Ønsker krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter

Samferdselsdepartementet

– For å nå klimamålene vi har satt oss under Paris-avtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren. Både staten og mange fylkeskommuner har allerede erstattet gamle dieselferjer med nullutslippsalternativer, og vi ser en lovende utvikling for hurtigbåtene. Men utslippene må fortsatt ned, og derfor ønsker jeg å innføre krav til nullutslipp for både ferjer og hurtigbåter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet sender i dag på høring forslag til nye krav om nullutslipp til ferjer og hurtigbåter.

Les også:  LESERINNLEGG: Døgnåpent PCI-senter må på plass!

– De siste årene har vi sett en rivende utvikling i teknologi som reduserer utslippene fra ferger og hurtigbåter. Krav til nullutslipp for ferger- og hurtigbåter vil gi ytterligere utslippsreduksjoner og bidra til fortsatt teknologiutvikling. Det er helt nødvendig for å nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

­- Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. Det må vi ta på alvor. Ferjer og hurtigbåter er viktige brikker i det norske transportnettet, men står også for store utslipp. Hurtigbåter har høye utslipp per transportert passasjer, sier Nygård.

Les også:  Få på plass skilting for hurtiglading!

Så tidlig som mulig for ferjer og fra 2025 for hurtigbåter
Forslaget innebærer innføring av nullutslippskrav for ferjer så tidlig som mulig og for hurtigbåter fra 1. januar 2025. Det foreslås i tillegg unntak som skal sikre at kravene fungerer best mulig.

Videre foreslås at kravene gjøres gjeldende for kontrakter som kunngjøres etter de datoene som kravene gjelder fra. I tillegg skal skip som driftes på flytende naturgass (LNG) før kravene gjøres gjeldende kunne unntas fra kravet, dersom disse tar i bruk biogass.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.