Omstillingsmidler til Værøy og Røst

nfk

Fylkesrådet bevilger tre millioner kroner til Værøy og Røst i 2022, og har til hensikt å bevilge like mye i 2023 og 2024.

Værøy og Røst kommuner er som mange kommuner i Nordland i en situasjon med nedgang i folketall, aldring i befolkningen og et høyt antall sesongansatte. Dersom kommunene skal greie å motvirke denne utviklingen må det satses. Nye, attraktive arbeidsplasser, utvikling av gode kommunale tjenester og gode livsløpssamfunn er viktige byggesteiner i en slik satsing.  

 – Dette krever en offensiv kommune som kan være i inngrep med de viktige prosessene og legge til rette for ny næringsvirksomhet og samfunnsutvikling på en smart måte. Fylkesrådets omstillingsbevilgning vil gjøre kommunene bedre i stand til dette, sier fylkesråd for næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Les også:  Historisk alpin-VM til Narvik

Omstillingsprogrammet skal eies av de to kommunene, og skal ligge direkte under kommunestyrene i Værøy og Røst kommuner. Kommunestyrene skal årlig behandle omstillingsplanene inkl. budsjett, finansieringsplan og handlingsplaner. Det etableres en felles styringsgruppe, der både næringsliv og kommuner er representert.

– Det er også naturlig at programmet sees i sees i sammenheng med «Øykommuneprosjektet» der Værøy, Røst og Træna har fått midler fra Statsforvalteren.

Les også:  And the winner is Narvik!

– Dette var en strålende nyhet, som betyr svært mye for oss. Røst/Værøy er kommuner som ikke får inntekter hverken fra havbruksfondet eller kraftkonsesjoner. Vi får heller ikke påfyll på våre næringsutviklingsfond som tidligere. Vårt økonomiske handlingsrom er derfor svært begrenset. Det er veldig viktig for oss at vi i våre øykommuner blir gitt mulighet til å bidra til å drive med utviklingsarbeid, sier ordfører på Røst, Elisabeth Mikalsen.

Les også:  LESERINNLEGG: Det rustes til helsestrid i Nord-Norge

– Denne bevilgningen er god som gull for oss på Værøy også, repliserer ordfører Susann Berg Kristiansen.

– Med en støtte som går over tre år, vil vi få anledning til å jobbe mer langsiktig med næringsutvikling. Det er veldig flott å oppleve at vi blir sett og får backing av fylkesrådet for å utvikle samfunnene våre videre inn i framtiden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.