Nye tall fra NAV: 2530 arbeidsledige i Nordland

gunnar andreassen

Ved utgangen av oktober er det 1 407 helt ledige arbeidssøkere i Nordland, 5 færre enn forrige måned. Ledigheten har stabilisert seg på 1,2 prosent av arbeidsstyrken og er uforandret siden juni 2022. 

I tillegg til de helt ledige er det 785 delvis ledige og 338 arbeidssøkere på tiltak. Dermed er det registrert totalt 2 530 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme måned i fjor er det 1 440 færre arbeidssøkere. 

– På tross av urolige tider ser vi foreløpig ikke endringer i ledigheten i Nordland, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. 

Ledigheten i landet som helhet er på 1,6 prosent helt ledige arbeidssøkere, det samme som i forrige måned. Trøndelag, med 1,1 prosent helt ledige, er eneste fylke med lavere ledighet enn Nordland. Vestfold og Telemark har høyest ledighet av fylkene med 2,1 prosent. 

Les også:  Fylkesrådet gir 3 millioner til Evenes

Sammenlignet med i fjor har det vært nedgang i antall helt ledige arbeidssøkere i alle yrkesgrupper. Størst nedgang er det innen industri-yrkene med 168 færre helt ledige enn i fjor. Til tross for dette er det innen industrien vi finner flest helt ledige i Nordland, med 234 helt ledige arbeidssøkere ved utgangen av oktober. Halvparten av disse er fra fiskeindustrien som har noen permitteringer knyttet til råstoffmangel. 

Videre følger serviceyrker og annet arbeid med 164 helt ledige arbeidssøkere, reiseliv og transport med 154 helt ledige.

Nesten én av tre arbeidssøkere er under 30 år. 

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Høyest ledighet finner vi blant menn i aldersgruppen 20-24 år, med 2,5 prosent helt ledige. Det er kvinner fra 50 år og over som har lavest ledighet i prosent av arbeidsstyrken med 0,5 prosent. 

I oktober er det totalt 532 helt arbeidsledige kvinner (0,9 prosent av arbeidsstyrken), og 875 helt arbeidsledige menn (1,3 prosent). Menn utgjør dermed over 60 prosent av de helt ledige arbeidssøkerne. Vi finner omtrent samme fordeling blant langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker), der det er 142 menn som er langtidsledige og 95 kvinner. Det er 15 færre langtidsledige enn forrige måned og 299 færre enn samme måned for et år siden. 

I løpet av oktober ble det registrert 1 673 nye ledige stillinger i Nordland. Det er 307 færre enn i forrige måned, og 60 færre enn samme måned i fjor. I sum hittil i år er det registrert over 25 000 ledige stillinger i Nordland, som er 1 700 flere enn for hele fjoråret. 

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

I oktober var det flest nye stillinger innen helse, pleie og omsorg (404), butikk- og salgsarbeid (184), samt reiseliv og transport (179). 

Hele 18 av fylkets kommuner har 1,0 prosent helt ledige eller lavere. Lavest ledighet er det i Hattfjelldal kommune, mens Flakstad har fylkets høyeste ledighet. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 0,9 prosent, Rana 0,9 prosent, Narvik 1,1 prosent og Vefsn 0,9 prosent.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.