Ny arbeidsgruppe ser på prisdiskriminering i dagligvarebransjen

nfd

Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. En ny arbeidsgruppe ser nærmere på hvilke virkninger slike restriksjoner kan ha.

– Å vurdere virkningene av restriksjoner på mulige forskjeller i innkjøpspriser er krevende. Vi må være sikre på behovet før vi bestemmer oss. Både feil tiltak og mangel på  tiltak, kan gi store konsekvenser, både i form av høyere priser til forbrukerne og mindre innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

Han setter nå ned en egen arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulige konsekvenser av å innføre restriksjoner på forskjellige innkjøpspriser. Utredningen vil gi departementet faglige innspill på konsekvensene av å innføre restriksjoner på forskjeller i innkjøpspriser til dagligvarehandelen. Det vil være en del av grunnlaget for regjeringens arbeid med å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet.  

– Arbeidsgruppen har solid kompetanse på konkurranseøkonomi. Jeg er trygg på at de vil levere en god og grundig vurdering, sier Røe Isaksen.

Les også:  Over 4 millioner til landbruket i Nordland

Gruppen skal blant annet se på konsekvensene restriksjoner vil ha for forbrukere, konkurransen og nyetablering. Arbeidsgruppen skal videre gi en anbefaling om det bør innføres restriksjoner på diskriminerende innkjøpspriser i dagligvarehandelen, og diskutere utformingen av mulige restriksjoner. Mulige restriksjoner kan være et generelt forbud mot prisdiskriminering, forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører, samt andre former for restriksjoner arbeidsgruppen mener kan være aktuelle.

Les også:  Mittanbud innfører verifisering med BankID

– Vi er opptatt av å vurdere alle sider av saken. Det er derfor lagt stor vekt på at arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i de ulike innspillene som har kommet fra bransjen, sier næringsministeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.