Norwegian kan bruke resten av lånegarantiordningen

Nærings- og fiskeridepartementet

Norwegian har gjennomført endringer i balansen som gjør at selskapet nå også kvalifiserer for de resterende delene som er tiltenkt selskapet under lånegarantiordningen for luftfarten.

Stortinget besluttet 21. mars 2020 å etablere en lånegarantiordning for luftfarten. I ordningen ligger det at staten garanterer for inntil 90 prosent av banklån til flyselskaper med norsk driftstillatelse, innenfor en låneramme på totalt 6 milliarder kroner. Tre milliarder av lånerammen er tiltenkt Norwegian Air Shuttle AS. Forvaltning av ordningen er lagt til GIEK.

Norwegian har allerede benyttet seg av deler av lånegarantiordningen, da de fikk statlig garanti for et lån på 300 millioner kroner sent i mars. Det gjenstår dermed 2,7 milliarder kroner av lånegarantien som er tiltenkt Norwegian.

En av forutsetningene for å kunne benytte lånegarantiordningen er at selskapet har en viss egenkapitalgrad. I tillegg er det stilt krav om at en kommersiell motpart garanterer for de resterende 10 prosent av lånet. Norwegian har gjennom forhandlinger med leasingselskap og kreditorer konvertert deler av gjelden sin til egenkapital og oppfyller nå kravene som er stilt for ordningen.

– Norwegian har gjort en imponerende jobb for å få med långivere og kreditorer på å øke egenkapitalen. Selskapet står likevel sammen med andre flyselskaper fortsatt foran krevende tider. Vi håper et styrket Norwegian kan fortsette å levere gode flytransporttjenester også etter covid-19-utbruddet, sier næringsminister Iselin Nybø.

-Norwegian har vært en svært verdifull aktør i luftfarten siden de etablerte seg i 2002. De har bidratt til sunn konkurranse i innenriks luftfart som i sin tur har gitt norske reisende både rimelige flybilletter og et mangfold av destinasjoner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.