Nordland inngår rom-avtale med Bayern

nfk

Nordland fylkeskommune har undertegnet intensjonsavtale med ledelsen i delstaten Bayern i Tyskland. Samarbeidsområdet er romindustri.

-Bayern tituleres noen ganger som Europas Silicone Valley og er et betydelig innovasjonssenter. Et av områdene der det foregår mye spennende nyskapning er innen romindustrien. Og det finnes allerede en link mellom Norge og Tyskland på dette spennende området. Blant annet er det private tyske selskapet ISAR Aerospace fra Munchen og Bayern allerede etablert på Andøya og gjort avtaler om å skyte opp flere små satellitter derfra. Tanken med avtalen for vår del, er nettopp å bygge opp under Spaceport Andøy og skape nye spennende viktige jobber i Nordland. Det at at Spaceport Andøy lykkes er viktig også nasjonalt og for Norge som romsindustrinasjon,  sier Tomas Norvoll. Fredag undertegnet han intensjonsavtalen mellom mellom Nordland og Bayern sammen med generaldirektør Dr. Sabine Jarothe fra Bayern.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

Administrerende direktør ved Andøya Space Ketil Olsen, mener det er veldig positivt at det etableres et romsamarbeid mellom regionale myndigheter i de to regionene.

– Vår avtale med Isar Aerospace er en ren kommerisiell avtale, men det er veldig br at det også også etablerees et samarbeid på myndighetsnivå. Det bidrar til å forankre romrelatert aktivitet politisk, og kan legge grunnlag for samarbeid på flere områder. Utviklingen som nå skjer innen romindustrien er viktig for hele Europa, og det er bra at fylkeskommunen er aktivt med  som tilrettelegger sier han.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Andøya Space 365 millioner kroner fra regjeringen i 2021 til romfartssatsing, nærmere bestemt oppskytingsbasen der – Andøya Spaceport.

Flere land kjemper nå om å bli den viktigste oppskytingsbasen for europeiske satellitter, blant annet Skottland, Portugal og Sverige. Satelitter er svært viktige innen en rekke områder som eksempelvis telekommunikasjon, navigasjon, klima-, miljø- og jordobservasjon.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.