Nordland fylkeskommune støtter biogassløft i Nordland

nfk

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge får 199 250 kroner i tilskudd fra Nordland fylkeskommune til å kartlegge potensialet for et blå-grønt samarbeid om biogassproduksjon i fylket.

Prosjektet «Synergieffekter for biogassløft i Nordland» skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra ulike næringer, spesielt landbruk og havbruk, ved å utnytte restråstoffene til å produsere biogass og biogjødsel. Biogass er en fornybar energikilde som kan brukes til transport, oppvarming og elektrisitet, mens biogjødsel er et verdifullt gjødselprodukt for jordbruket.

– Prosjektet kan bidra til å utvikle et biogassmiljø i Nordland. Biogassproduksjon er en nokså ung og ny næring, som baserer seg på å utvinne energi fra restråstoffene fra ulike næringer. På denne måten kan vi skape en ny sirkulær verdikjede med sluttproduktene biogass og biogjødsel, sier Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø.

Les også:  Bodøværinger får mest kaffe for pengene i Nordland

Prosjektet skal planlegge og gjennomføre en befaring til utvalgte områder i Nordland for å møte ulike næringer, fortrinnsvis blå og grønn næring. Gjennom åpne infomøter, møteplasser og bedriftsbesøk skal prosjektet drive med kunnskapsdeling og mobiliseringstiltak. Prosjektet skal også utvikle en lokal verdikjede for biogassproduksjon og beregne klimaeffekten av disse prosjekteringer.

– Gjennom prosjektet ønsker vi å lage et grunnlag for et biogassmiljø i Nordland på tvers av næringer og offentlig/private aktører med håp om å skape synergieffekter mellom næringene. Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge har god kunnskap og erfaring i å beregne klimaeffekten ved tiltaket, påpeker Arne Ivar Mikalsen.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Tilskuddet til prosjektet kommer fra fylkeskommunens ordning for klimamidler, som skal bidra til kutt i klimagassutslipp fra aktører i Nordland, og øke kompetanse om hvordan kuttene i klimagassutslipp kan økes. Midlene skal bidra til klimagasskutt i hele Nordland, i privat og offentlig sektor og i ulike bransjer.

– Dette prosjektet er helt i tråd med formålet til tilskuddsordningen og har overførings- og læringspotensial til andre aktører. Regional plan for klima og miljø legger vekt på at man må redusere utslipp fra biologisk material og viktigheten av å øke den lokale verdiskapingen gjennom for eksempel produksjon av biogass, avslutter fylkesråd Arne Ivar Mikalsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.