Nordland forbereder seg på å ta imot ukrainske flyktninger

nfk

– Nordland må være klar til å ta imot inntil 1000 ukrainske flyktninger de kommende ukene, og det er ventet enda flere over tid, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkeskommunen er etter Integreringsloven ansvarlig for det regionale integreringsarbeidet. Kommunene i Nordland har allerede meldt inn til Mangfold og inkluderingsdirektoratetet (IMDi )hvor mange flyktninger de mener de er i stand til å ta imot. Fylkeskommunen skal gi  IMDI råd om hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket.

Videre skal fylkeskommunen også sørge for tilbud om karriereveiledning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltagere som går fulltid i videregående opplæring. Også voksne flyktninger som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året de fyller 25 år. 

– Det er store oppgaver som venter kommunene og fylkeskommunen, og mye av forberedelsene haster det med å få gjennomført, slik at ukrainske flyktninger får en best mulig mottakelse i fylket vårt, sier fylkesrådslederen. Han tror at det engasjementet både privatpersoner og det offentlige i Nordland viser, vil gi et solid grunnlag for at de som har måttet flykte fra krigshandlingene i Ukraina blir tatt godt imot.

Les også:  Seier for frivilligheten: Frivillige får ta transportoppdrag uten løyve

I tillegg til å ha ansvar for det regionale integreringsarbeidet, skal Nordland fylkeskommune også forberede egne tjenester for å kunne ta imot flyktninger. Dette har fylkeskommunen gode rutiner for, selv om det vil komme flere flyktninger enn normalt.

– Både tannhelsetjenesten og de videregående skolene forbereder seg på å gi tilbud til flyktningene som kommer til Nordland. På samme måte som andre har de rett på et godt og tilpasset tilbud, og det har vi som mål å gi dem, sier Norvoll. Han peker også på at tolketjenester må på plass, slik at nordlendinger og ukrainere kan samhandle best mulig fra første stund.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

– Alt tyder så langt på at dette skal vi få til på en god måte. Vi har et godt samarbeid med kommunene, og vi har generelt gode offentlige tilbud i Nordland. Med det sterke engasjementet fra innbyggerne i fylket vårt på toppen av dette, så er jeg optimist, konkluderer fylkesrådslederen. 

Etter det digitale angrepet mot fylkeskommunen i desember, er alle datasystemer enda ikke oppe og går. Dette anser Norvoll som en nyttig erfaring i disse dager.

– Nå forbereder vi oss på økt risiko for nye angrep, i forbindelse med krigen i Ukraina. Vi har blitt anbefalt umiddelbare sikkerhetsoppdateringer og at vi må være ekstra nøye med hvem som har tilgang til systemene våre. I tillegg ber vi alle ansatte om å være årvåkne og melde fra til nærmeste leder eller IKT umiddelbart, om noe ser mistenkelig ut. I dette virkelighetsbildet har vi fått verdifull erfaring med den vekkeren vi fikk før jul, for nå er organisasjonen enda bedre forberedt om vi skulle bli utsatt for nye digitale angrep, mener Norvoll.

Les også:  Bodøværinger får mest kaffe for pengene i Nordland

Han oppfordrer også alle til å ta litt ekstra vare på hverandre i disse dager. 

– Vi vet at det er mange i Nordland som opplever krigen i Ukraina som en påkjenning. I tillegg til å forberede oss på å ta imot ukrainske flyktninger på en best mulig måte, vil jeg oppfordre alle til å være ekstra gode medmennesker, at vi skal bry oss om hverandre, uansett hvilken nasjonalitet vi tilhører, og hvilken bakgrunn vi har. Vi står sterkere om vi holder sammen og prøver å ha forståelse for hverandres situasjon, avslutter Norvoll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.