Motvind Norge klager på Økokrims vedtak om ikke å iverksette etterforskning av eierne av Fosenanleggene

motvind

Motvind Norge er uenige i både Økokrims vurderinger og konklusjon om at det ikke er rimelig grunn til å etterforske Fosen Vind DA og Roan Vind DA. Motvind Norge mener fortsatt at driften er ulovlig og at den tapende part har økonomiske fordeler av dette, og tjener penger på menneskerettighetsbrudd gjennom fortsatt drift.

– Vi mener at Økokrim har lagt feil lovforståelse til grunn i sin vurdering. Klagen vår utfordrer Økokrims beslutning og vi ber om at saken etterforskes. Det er uforståelig at Økokrim kommer fram til at det ikke er rimelig grunn til å etterforske selskaper som har økonomiske fordeler av menneskerettighetsbrudd, sier John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge.

Les også:  Spar penger: Dette kan du gjøre med middagsrestene

– Høyesterett tok som kjent ikke stilling til avbøtende tiltak som riving av hele eller deler av anlegget for å få anlegget lovlig. Dette ligger også utenfor vår anmeldelse. Det som er åpenbart straffbart er at Fosenanleggene bruker de ugyldige vedtakene som grunnlag for andre rettslige disposisjoner, som drift og energiproduksjon, og her mener vi Økokrim tar feil i sin lovtolkning, sier juridisk rådgiver i Motvind Norge, Anne Merethe Baardvik. 

Les også:  NetOnNet: Tilbyr 10 års garanti på TVer!

I Motvind Norges klage argumenteres det for at det finnes rimelig grunn til å etterforske. Anmeldelsen gjelder konkret mulige brudd på energiloven, straffeloven, og plan- og bygningsloven relatert til ulovlig drift av energianlegg uten konsesjon, ulovlig bruk og ulovlig opphold på fast eiendom, samt iverksetting av tiltak uten gyldig plan og nødvendig søknad om byggetillatelse. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.