Lindorff venter dobling i eldre med betalingsproblemer

lindorff

Nå har nesten 18.000 eldre over 66 år betalingsanmerkning, en økning på 70 prosent på fem år. Lindorff venter at tallet vil dobles frem mot 2030. Eldre som først får inkassovansker vil slite med å få orden på økonomien igjen.

Det er grunn til å forvente at antall eldre med betalingsproblemer vil fortsette å øke fremover. Våre analyser viser at i overkant av 40.000 personer over 66 år vil ha en eller flere betalingsanmerkninger i år 2030. Fra dagens nivå på 17.706 vil det være snakk om mer enn en dobling.

– Årsakene kan være mange. Det skjer mye for den enkelte etter fylte 66. Man starter pensjonisttilværelsen, helsen kan skrante, ektefeller faller fra, mange ønsker å flytte til en enklere tilværelse, og mange har drømmer de ønsker å få oppfylt når man plutselig har mye tid å ta av, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

Beregningen over økning er en enkel framskrivning basert på veksttakten de fem foregående årene, og forutsetter at befolkningsfremskrivningene til SSB fortsetter. Det går frem av den nyeste utgaven av Lindorffanalysen.

Størst blant de eldre
Aldersgruppen over 66 år er i dag den gruppen hvor andelen med alvorlig mislighold er minst, men veksten i denne gruppen er samtidig den kraftigste. På et år har antallet eldre med en eller flere betalingsanmerkninger økt med 7 prosent, mens det samlede tallet for alle aldersgrupper er 1 prosent. Dermed har er det de eldste skyldnerne som har stått for veksten i alvorlig mislighold det siste året.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

Når Lindorff går tydelig ut med at det kan komme en dobling i antall eldre, er det fordi det er alvorlig. Samtidig ønsker også vi å hjelpe de som får det vanskelig, og har derfor innledet et økonomisk og faglig samarbeid med Økonomitelefonen for pensjonister.

Alvorlig å få vansker
Et grunnleggende poeng for eldre personer, er at dersom man først kommer i en negativ økonomisk spiral er det mer krevende å komme i balanse igjen enn når man er yngre. Utsiktene til økte inntekter er bedre desto yngre man er. For personer over 66 år er utsiktene til arv gjerne allerede historie, og mange er vant til å ha god økonomi.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

– Det er alvorlig for den som rammes. Likevel finnes det muligheter til å skape god økonomi for seg selv i alderdommen. Det er litt med økonomi som det er med helse – man forsøker å tenke litt på det hver dag, slik at vi er best mulig rustet seinere i livet. Hver enkelt kan gjøre mye før vi blir pensjonister for å sikre god helse og et godt liv. Dette gjelder økonomien også, så det å planlegge for fremtiden og spare er en sikring for at du har økonomi til å leve godt med den gode helsen. Det er noe å strekke seg etter, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.