LESERINNLEGG: Nordland Høyre bør si nei til alkohol

pils

Når Høyres delegater fra Nordland møtes til partiets landsmøte i mai, bør de si nei til å utvide tilgangen på alkohol. De bør si nei av hensyn til arbeidslivet og produktivitet, i tillegg til den enkelte som drikker så det rammer egen helse og pårørende.

Av Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter

Høyres programkomite foreslår å videreføre enerettsmodellen for pengespill, hvor hensynet til de spilleavhengige skal veie tyngst. Dette er positivt, også for arbeidslivet. Samtidig foreslår de å utvide åpningstidene for salg av alkohol, å øke tillatt alkoholprosent i butikker og å redusere alkoholavgiften. Samlet vil dette gi økt tilgang på alkohol, som er så mye mer enn en ordinær vare.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Programkomiteen begrunner ønsket om redusert alkoholavgift med hensyn til arbeidsplasser og grensehandel. Dette er en selvmotsigelse, fordi arbeidslivet taper på økt tilgang på alkohol. Akan kompetansesenter har jobbet med rus- og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet siden 1963. Fra forskning vet vi at økt tilgang på alkohol øker problematisk drikking. Dette påvirker arbeidslivet i tillegg til den enkelte og dennes familie.

Alkoholrelatert korttidsfravær og ineffektivitet alene koster arbeidslivet minimum 1,1 milliarder kroner hvert år. I tillegg til mørketall og generell underrapportering, tar dette regnestykket ikke hensyn til andre kostnader, som vikarer og overtidsarbeid, oppfølging av den ansatte og annet administrativt merarbeid. Arbeidsmiljøbelastning, feil, skader og redusert omdømme for virksomheten er heller ikke inkludert. Dette burde bekymre arbeidslivet – og Høyres landsmøte.

Les også:  11 000 anmeldt for ruskjøring: - Nordmenns store skrekk

Nylig la regjeringen fram sin alkoholstrategi med mål om å redusere skadelig alkoholbruk med 10 prosent. Helseminister Bent Høie (H) tar forståelig nok avstand fra alkoholforslaget fra egen programkomité. Vi håper Høie og landsmøtet også vil støtte programkomiteens flertall som vil videreføre enerettsmodellen for pengespill, av hensyn til den enkelte, dens familier og arbeidsplass.

I stedet for å tape på økt alkoholbruk, kan arbeidslivet spille en viktig rolle for tidlig innsats og forebygging av rus- og avhengighetsproblematikk. En styrking av arbeidslivets innsats for forebygging ville vært et forslag fra Høyres programkomité som næringslivet og andre virksomheter ville tjent på.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.