Innovativ bruk av tre fra Norge går internasjonalt

Landbruks- og matdepartementet

Det er ikke noe poeng i å være best i verden kun i Norge. Nå løftes kunnskap og erfaringer frem for et internasjonalt publikum gjennom digitale arenaer. Her benyttes den nordiske arenaen «Nordic Edge», den amerikanske arenaen «South by Southwest- SXSW» og BBC Global news for å fremme norsk innovasjon i bruk av tre.

Den kryssatlantiske digitale konferansen «Nordic Edge Cross Atlantic Conference at SXSW online 2021» er nylig gjennomført, og der ble søkelyset satt på hvordan internasjonale klimamål leder til nye innovasjoner og markedsmuligheter. Fra Norden blir både innbyggerinvolvering, offentlig- privat samarbeid og innovasjoner presentert som en del av en kompetanse utveksling på tvers av land.

Les også:  Tidenes mulighet i år for landbruksnæringen i Nordland

– Det er en glede å se at vi stadig får flere forbildebygg i tre i ulike kategorier over hele landet. Samtidig som bevisstheten for klimavennlige valg blir større her hjemme i Norge, så ser vi en stor interesse fra mange andre land. Jeg håper og tror at den norske kunnskapen kan bli verdifull i norsk eksport i årene som kommer. Det er gull i norske skoger og ikke minst i folk som skjønner hvordan man kan bruke råstoffet til bygg og byutvikling, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– 20 år med målrettet innovasjon og samarbeid mellom næringsaktører, offentlige aktører og klyngedannelser kan nå bety muligheten for å ta en større del av et voksende internasjonalt marked sier Krister Moen i Innovasjon Norge. Og det er ikke bare produkter som kan komme fra skogen, men kompetansen i hvordan man planlegger og bygger store bygg og infrastruktur med høy andel tre. Dette krever spisskompetanse, som sitter i norske selskaper og akademia innen arkitektur, ulike fag og ingeniørtjenester. Nå synliggjør vi den samlende kompetansen og hvordan dette henger sammen med utvikling av byer og steder med høy innbygger involvering, sier Moen videre.

Les også:  Helsepersonellkommisjonen: – Det haster med å legge om kursen

I løpet av våren vil BBC Global News utarbeide en global serie om utvikling av bygg og bomiljøer, her vil utviklingen i Norge være en del av konseptet og lanseres globalt og digitalt til sommeren.

Og dette er nok bare starten på en rekke utviklingsløp i flere nasjoner hvor ledende norske arkitekter vil ha en sentral rolle i veien videre spår Moen.  Bare ta en kikk på hva Mad arkitekter har vunnet i Berlin: 

Les også:  Mange møteulykker mellom personbil og tungbil i januar

Innovasjon Norge har gjennom mange år arbeidet med innovasjon i bruk av tre gjennom oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, og senere som del av satsing innen bioøkonomi med oppdrag også fra Nærings- og fiskeridepartementet. Målet er høyere verdiskaping basert på biobaserte ressurser, og inkluderer også distriktspolitisk målsetting og ikke minst en klimapolitiske målsetting.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.