LESERINNLEGG: Dårlig rettssikkerhet for studenter

skole

VG skrev nylig en artikkel om studenter i Norge som har blitt straffet for fusk på eksamen. Ifølge VGs kartlegging har minst 3800 studenter ved norske universiteter og høyskoler blitt straffet for fusk de siste fem årene. Noen av studentene har blitt utestengt fra studiene i ett år og har blitt stemplet som juksemakere.

Av: Advokat Kristoffer Dalvang, Studenthjelpen.no.

Det nevnes at Kunnskapsdepartementet planlegger å doble straffen for grovt fusk, og et lovforslag skal snart bli lagt frem for Stortinget.

Artikkelen tar også opp det kjente problemet med plagiatkontrollverktøy som brukes av utdanningsinstitusjoner for å avsløre fusk. Kritikere, som advokat Halfdan Mellbye, mener akkurat som oss i Studenthjelpen.no at verktøyet kan føre til overfladisk behandling av sakene, og at tekstlikhet ikke nødvendigvis er bevis for fusk.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Det fremheves også at noen studenter blir straffet selv om de ikke har forsøkt å jukse, og at terskelen for å bli dømt for fusk settes svært lavt ved noen institusjoner. Det nevnes eksempler der studenter har blitt anklaget for fusk selv om de har referert korrekt til kilden, men glemt anførselstegn rundt et sitat.

Artikkelen viser også at det er utfordrende for studenter å vinne frem med klager og søksmål i fuskesaker. Advokater og juseksperter mener at det er et stort rettssikkerhetsproblem, og at klagenemnder og domstoler tar for lett på fuskesakene. Studenthjelpen.no deler også dette synet.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Eksempler på konkrete saker blir nevnt. F.eks. vises det til studenter som har blitt utestengt fra studiene etter å ha blitt anklaget for fusk, til tross for at de mener de ikke har fusket med vilje eller at bevisene ikke er tilstrekkelige.

I artikkelen kommer det frem at den vanligste reaksjonen er utestengelse i to semestre (ett studieår), og at Felles klagenemnd vurderer at de fleste som er mistenkt for fusk, har fusket med vilje.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Artikkelen avslutter med historien til Katie, en student som ble utestengt fra Universitetet i Oslo etter å ha blitt feilaktig mistenkt for fusk. Hun klarte til slutt å bevise sin uskyld, men hadde allerede gått glipp av eksamen og måtte begynne medisinutdanningen på nytt. Katie krever fortsatt en unnskyldning fra universitetet og ønsker å forhindre at andre opplever det samme.

Vi i studenthjelpen.no synes VG her setter fingeren på viktige rettssikkerhetsproblemer av systematisk art og anbefaler at artikkelen leses i sin helhet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.