LESERINNLEGG: Åpent brev til Antirasistisk fellesskap

pc

Jeg kom over invitasjonen til å danne et nytt antirasistisk nettverk. Etter å ha lest artikkelen, dannet jeg meg god del spørsmål som jeg håper initiativtaker Antirasistisk senter (ARS) kan klargjøre. Ikke bare for meg, men også publikum og spesielt de parter som allerede har tilsluttet seg.

Av Reinert Skadsem, medlem demokratene og ytringsfrihetsforkjemper 

Tilsluttet (i alfabetisk rekkefølge): Amnesty International Norge, Antirasistisk Senter, Fagforbundet avdeling 6. Teknisk Fagforening Oslo, Fagforbundet Oslo, LO i Oslo, Minotenk, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Oslo SV, Rødt, Rødt Oslo, Salam, Utdanningsforbundet Oslo,  Utdanningsforbundet Viken

I utgangspunktet ser jeg det som positivt at man samles om å ikke diskriminere på basis av rase/etnisitet. Men jeg har mine tvil om det er dette felleskapet faktisk jobber mot. Dette håper jeg blir avklart i senere svar. Ikke minst kan en korrespondanse hjelpe til med å avklare og belyse hva som ønskes oppnådd, og hvordan dette kan tjene alle parter. For å oppnå klarhet rundt dette ber jeg om at svar kommer som svar pr. spørsmål, og ikke helt eller delvis som et fellessvar.

I første avsnitt står det:
«Antirasistisk fellesskap er et nettverk av organisasjoner, fagforeninger og partier som vil mobilisere for solidaritet og mot høyreekstremisme når det trengs.»

Allerede her stusser jeg på flere ting. Først på ordet solidaritet i denne sammenheng.

1) Hva menes med ordet i denne sammenheng? Det gir meg ingen mening annet en som intetsigende fyll.

2) Det kalles et Antirasistisk fellesskap. Men når det kommer til en kort forklaring hva det er, så er ikke rasisme nevnt. I stedet dukker plutselig høyreekstremisme opp. Er det mulig å få en lettfattelig definisjon på hva som menes med høyreekstremisme? Er det slik å forstå hvis man er for ekstremt lave skatter så er man høyreekstrem?

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

3) Siden man bruker ord som politisk høyre og venstre: Hva er de sentrale forskjellene?

4) Jeg har merket meg at mange beskriver alternative medier som Resett og Document som høyreekstreme. Er det slik at dette felleskapet skal mobilisere mot de medier også? Hvordan skal dette eventuelt gjennomføres i praksis. Hva oppfordres det til?

Så kommer vi til selve plattformen. Første punktet i plattformen burde være en selvfølge for alle partier og organisasjoner:
– Alle mennesker er likeverdige.

Spesielt i et land som Norge, hvor mye av vår sentrale etikk stammer fra kristendommen. Dessverre ser ut til at vi har voksende andel av andre livssyn og religioner som ikke anser alle mennesker som likeverdige. Slik jeg forstår det, er faktisk kristendommen den eneste av de monoteistiske religioner som anser alle mennesker som likeverdige.

5) Men her oppstår det en liten selvmotsigelse. Hvis alle mennesker er likeverdige. Hvorfor skal dette felleskapet da behandle f.eks. rasister annerledes?

I plattformens andre punkt kan vi lese:
– Rasisme, høyreekstremisme og nazisme sprer hat mellom mennesker og sprer utrygghet der det får vokse. 

Dette høres jo greit ut. Man kunne gjerne lagt til flere ting. Hvorfor nevnes ikke fascisme? Hva med andre kollektivistiske ideologier, som sosialisme, kommunisme eller stalinisme?

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Tredje punkt er uklart for meg hva som menes. Her bør dere kanskje omformulere og klargjøre?

6) Dere kan vel ikke mene at alle som ikke stiller seg på «fellesskapets side» gjør noe galt? Hvilket «fellesskap» er det dere henviser til? Er individet uten egen verdi? Er det kun flokken som betyr noe, og i så fall: Hvilken flokk?

Fjerde punkt:
Når høyreradikale og høyreekstreme opptrer i det offentlige rom, vil vi bidra til at de møter tydelig, entusiastisk og organisert motstand.

Nå kommer plutselig ordet høyreradikale inn, samtidig som rasister ikke er nevnt. Spørsmålene gir seg selv:

7) Hva er høyreradikale?
8) Hva menes med motstand? Med tanke på tidene vi lever i burde det vel understrekes hva som menes med motstand slik at mindre intelligente folk ikke tar dette som en oppfordring til ulovligheter.

9) Hvorfor er ikke rasister nevnt her? Hva er det egentlig dette nettverket skal kjempe mot?

Femte punkt:
– Vi står sammen i et fellesskap som møter hat og trakassering med samhold og solidaritet.

10) Hva med de som ikke ønsker å delta i et fellesskap i regi av Antirasistisk senter? Anser dere disse som mindreverdige mennesker?

Sjette punkt:
– Vi vil oppfordre alle våre medlemmer og støttespillere til å møte rasisme, fordommer og hat med motstand alle steder hvor det finnes, om det er i bybildet, i sosiale medier, på arbeidsplassen, i nabolaget eller vennekretsen. 

Les også:  Rødt Nordland: – EØS-rapport gir grunn til bekymring

Dette punktet er vel kun en repetering av fjerde punkt?

11) Igjen kommer ordet «motstand» inn. Hva mener dere konkret med motstand?

12) Skal det ikke være lov å hate? Skal det slås ned på all slags hat? Jeg har blitt gjort oppmerksom på at i miljøet rundt ARS finnes det åpent hat mot både Anders Breivik og Sylvi Listhaug (ikke at disse har noe med hverandre å gjøre). Trump-hat er heller ikke ukjent. Er det lov å hate Hitler og nazisme? Er det lov å hate Stalin og stalinisme?

Er det slik å forstå at ARS og deres støttespillere mener at hat mot noen er helt akseptabelt, mens hat mot andre ikke er bra? Og hvis alt hat ikke er akseptabelt: Hvilken «motstand» har ARS vist mot f.eks. hat mot Sylvi Listhaug? Hvem skal ha definisjonsmakten for hva slags hat som er godkjent?

Resten av artikkelen er også litt ullen, siden mye av de begrepene jeg ønsker en oppklaring på brukes igjen. Et spørsmål kommer likevel naturlig opp.

13) Vil dette felleskapet kjempe og yte motstand ved hjelp av bedre ideer og argumenter, eller vil dere bruke metoder som av mange kan oppfattes som intimidering? 

Jeg håper at alle spørsmål blir oppklart, slik at vi alle kan samles om det som ser ut til å være det sentrale her:

Alle mennesker er likeverdige!

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.