Alarmerende økning i antall barn som vokser opp i fattigdom

leker barn

Nesten 111.000 barn i Norge vokser opp i fattigdom, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det har vært en kraftig økning de siste årene.

– Nå må vi som samfunn våkne og ta dette på alvor, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

«Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter økte til 11,3 prosent i 2018, mot 10,7 prosent året før. Andelen barn i lavinntektshushold er størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom bydelene», skriver SSB 4. mars 2020.

Les også:  Undersøkelse om kundeforhold: – Norsk kundelojalitet vil bli satt på prøve i 2024

– Vi ser en alarmerende økning i antall barn som vokser opp i fattige familier. Det øker for hvert år, og vi forventer at politikere i regjering og storting tar dette på alvor, sier Hvambsal.

I følge SSB er det først og fremst husholdninger med svak tilknytning til arbeidsmarkedet som er utsatt for lavinntekt.

– Vi er alle enig om at tilknytning til arbeidslivet er viktig. Men en ensidig tro på at arbeid til foreldrene løser fattigdomsproblemet er en trussel mot barna. For noen vil det ta lang tid å komme i jobb, andre vil aldri komme i jobb. Samtidig vokser deres barn opp i fattigdom. Det kan vi ikke leve med, sier generalsekretæren.

Les også:  Spar penger: Dette kan du gjøre med middagsrestene

Derfor tar Kirkens Bymisjon blant annet til orde for økte stønader til familiene, og nytenking for å foreldre og ungdommer ut i jobb. «Det viktige nå må være å reelt løfte disse familiene ut av fattigdom. Da må deres inntekt økes, slik at de har penger til å dekke barnas behov», sier Hvambsal.

Kirkens Bymisjon utga en rapport om barn som vokser opp i fattige familier høsten 2019, hvor det kom tydelig frem at fattigdom påvirker alle aspekter ved barn og unges liv.

Les også:  22. februar er andelslandbrukets dag!

– Så langt har ingen knekt koden. Vår rapport har vist alvoret av det å vokse opp i fattigdom. Det går utover helt grunnleggende behov: ernæring, klær, bosituasjonen, sier Hvambsal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.