2020 ble et rekordår for Coop i Norge

coop norge

Nedstengingen av samfunnet ga en kraftig omsetningsøkning for Coop i Norge. Veksten er på 16,6 prosent for dagligvarer og hele 26,6 prosent for byggevarer. Det resulterte i et rekordstort kjøpeutbytte for Coops 1,9 millioner medeiere.

– For all fremtid vil 2020 stå ut som et ekstraordinært år for Coop og resten av norsk varehandel. Da landet stengte ned tok vi alle vår rolle som samfunnskritisk aktør på høyeste alvor. Jeg vil takke kundene, som også er våre medeiere, for tilliten- og de ansatte i Coop i hele Norge for en ekstraordinær innsats for å sikre vareforsyning til hele befolkningen samtidig som smittevern ble ivaretatt. Jeg er stolt over hvordan alle i Coop, sammen med våre leverandører og ansvarlige myndigheter utførte oppdraget på vegne av samfunnet, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge SA, som er fellesorganisasjonen i Coop og eies av 66 selvstendige samvirkelag.

Coop Norge SA er morselskapet i Coop Norge konsern. De totale driftsinntektene til Coop Norge konsern endte på 58,6 milliarder kroner i 2020. Driftsresultatet (EBIT) endte på 986 millioner kroner.

Les også:  Godt resultat fra SpareBank 1 Nord-Norge

For Coop i Norge ble de totale driftsinntektene 71 milliarder kroner i 2020. Driftsresultatet (EBIT) endte på 2,8 milliarder kroner. I tillegg til dette kom en samlet medeiernytte på over 2,4 milliarder kroner – hvor nesten 1,3 milliarder kroner ble direkte utbetalt til medeiernes medlemskontoer i samvirkelagene. Coop (samvirkelagene) har aldri hatt flere medeiere: Over 120.000 nye innmeldinger, der flertallet var unge under 40 år, resulterte i totalt mer enn 1,9 millioner medeiere ved utgangen av året.

– Vi er eid av folket og det er en stor glede å dele overskuddet med kundene. Rekordhøy omsetning gjør at også utbyttet og medlemsfordelene til våre 1,9 millioner medeiere ble rekordhøyt. Omsetningsveksten ble ekstraordinært god som følge av nedstengningen. Det at vi lykkes med å håndtere denne veksten nærmest over natten, bekrefter at vi har bygget opp en robust, innovativ og fleksibel organisasjon, sier Stokke.

Les også:  De gir oss 17. mai-festen på NRK

Coops kjeder innen dagligvare og bygg gjorde det alle sterkt i 2020. Særlig god vekst hadde byggevarekjeden Obs BYGG, varehusene til Obs og lavpriskjeden Extra, som med 25 prosent omsetningsøkning befestet sin posisjon som Norges raskest voksende dagligvarekjede. Extra står nå for over halvparten av Coops dagligvareomsetning og har passert 500 butikker med tilstedeværelse i alle deler av landet. Markedsandelen til Coop var på 29,3 prosent innen dagligvare og 35,8 prosent innen byggevarer ved utgangen av året.

– Mangfoldet blant Coops kjeder har vært en konkurransefordel også i møtet med smittevern og nedstengninger i ulike deler av landet. Særlig ser vi dette på de store varehusene som enkelt kunne legge til rette for storhandel og trygge handlereiser. Når samfunnet gjenåpner, vil omsetningen naturligvis normaliseres. Samtidig blir det interessant å se om noen av de nye handlevanene vil føre til varige endringer i etterspørselen, sier Stokke. 

Coop i Norge tok gjennom fjoråret nye og viktige skritt innen sitt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft. Målet er å bidra positivt til miljøet, samfunnet og kundene, og arbeidet gjennomsyrer Coops virksomhet.

Les også:  Wood Hotel Bodø åpnet dørene med fullbooket restaurant og hotell

– Målene for bærekraftsarbeidet når vi ved å jobbe målrettet sammen med våre kunder, leverandører og myndighetene. I tillegg til å utfordres av nye krav og forventninger, har vi ambisjoner om å forbedre vår konkurransekraft ytterligere gjennom å ha en enda mer bærekraftig verdikjede. Vi ser en positiv utvikling i form av økt salg av sunne varer, redusert bruk av unødvendig emballasje, samt reduksjon av matsvinn og økt gjenvinning av avfall. I tillegg reduserer vi klimaavtrykket gjennom investeringer i energieffektiviserende tiltak. Vi er også stolte av vårt arbeid med å fremme folkehelse og idrettsglede. Eksempelvis ble sponsorkonseptet «Vi heier på alle», som handler om å gi like muligheter til alle uavhengig av kjønn, bakgrunn, økonomi og funksjonsevne, trukket frem da Coop vant pris som «Årets idrettssponsor», sier Stokke. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.