Krafttak for grønn energi i nord

Foto: David Jensen UiT

Det satses stort når Energi i Nord går sammen med en bred rekke aktører i sitt Arktis2030-prosjekt. Prosjektet er et skikkelig krafttak for grønn omstilling i Nord- Norge, og den første store merkedagen blir under Arctic Race på Mo i Rana.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som sammen med Nordland fylkeskommune deler ut prosjektmidlene Arktis2030. Midlene går til å realisere prosjekter som skal bidra til operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. Prosjekter skal enten kunne bidra til økt kunnskap innenfor utvalgte områder, bidra med tilrettelegging og kapasitetsbygging, eller føre til økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.

Forprosjektet er nylig igangsatt, og sluttføres i løpet av høsten 2022. Petter Bjørkli og Øyvind Jørgensen fra Energi i Nord setter nå inn krafttaket mot den grønne omstillingen i nord.

Les også:  LESERINNLEGG: Gratulerer Narvik!

– Vi setter nå inn krafttaket for viktige rammebetingelser for den grønne omstillingen i nord, sier Øyvind Jørgensen, leder FOU-gruppen til Energi i Nord. I forprosjektet har vi definert flere arbeidspakker som dekker områdene kraftbehov, areal- og interessekonflikt, hydrogen og verdiskapning.

Arbeidspakkene vil danne grunnlaget for hovedprosjektet som kommer senere. Sintef, Norce, Akvaplan-niva og Nord universitet skal alle gjennomføre hver sin arbeidspakke i prosjektet.

Klyngeleder for Energi i Nord Petter Bjørkli synes det er spennende å ha med seg et bredt spekter av aktører.

Les også:  Skal overta veilysene i Nordland

– Den enorme verdiskapingen og utviklingen som har skjedd innen olje og gass har vært i samspill mellom fag, forskningsmiljøer, leverandørindustrien og norske myndigheter, sier Bjørkli. En tilsvarende verdikjede er derfor avgjørende for å bygge et sterkt og kunnskapsrikt miljø også innen den nye energifremtiden. Vi er svært fornøyde med å være en del av Arktis2030.

For å lykkes med den grønne omstillingen er kunnskap og forskning veldig viktig. Både UiT- Norges arktiske universitet og Nord universitet er samarbeidspartnere inn i prosjektet. Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling UiT, trekker fram hydrogen og vindkraft som stikkord for klyngens ambisjon inn mot energiomstillingen og verdiskapning.

Les også:  Nå får Sortlandsbrua nytt lys

– Samtidig står vi i et landskap hvor både konflikter om areal og ringvirkninger for lokalsamfunn er aktuelle problemstillinger, forklarer Brekke. Da trenger vi forskningen, nettopp for å finne frem til de felles gode løsningene.

Første smakebit fra prosjektet kommer når Sintef Energi presenterer kraftanalysen under Arctic Race 11. august på Mo i Rana.

– Det kommer til å bli en fantastisk dag på Mo når vi lanserer kraftanalysen side om side med en av de største kraftanstrengelsene i nord – Arctic Race of Norway, sier en entusiastisk Bjørkli.

Foto: David Jensen UiT

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.