Korona-situasjonen: Norske Billedkunstnere ber myndighetene om strakstiltak

malerier

Norske Billedkunstnere (NBK) jobber fortløpende med å fremme krav om tiltak som skal sikre at kunstnerne ikke blir økonomisk skadelidende som følge av korona-situasjonen.

Følgende brev ble oversendt Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kulturrådet 13. mars:

Norske Billedkunstnere (NBK) ser positivt på at regjeringen tar korona-situasjonen på største alvor, og ser nødvendigheten av forbudet om gjennomføring av alle kulturarrangementer for å redusere smittespredning av COVID-19.

De særdeles inngripende tiltakene har imidlertid lammet hele den visuelle kunstbransjen, i likhet med store deler av samfunnet. Dette får store konsekvenser for kunstnerne på alle felt. Økonomien i kunstfeltet er presset fra før, og det råder stor bekymring for at situasjonen raskt kan bli prekær for mange. Noen forebyggende tiltak for å berge økonomien er allerede på plass, men det trengs flere konkrete virkemidler for å sikre kunstnerøkonomien. 

Les også:  Gåte klatrer på strømmetjenestene

Billedkunstnerne, NBK sine medlemmer, er hovedsakelig selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak. Men mange kombinerer dette med andre tilknytningsformer, inkludert korte ansettelser og oppdrag som ikke-ansatte lønnstakere(frilans), for å kompensere for lave inntekter fra næringsvirksomheten som kunstner. Yrkesgruppen billedkunstnere er altså økonomisk svært sårbare i møte med konsekvensene av korona-tiltakene. Dette er en allerede lavtlønnet yrkesgruppe med en dokumentert negativ lønnsvekst, som nå blir stående fullstendig uten sikkerhetsnett.

Les også:  Lanserer egen Eurosong Radio

Andre arbeidstakere som opplever at virksomhetene de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og har et slik sett et økonomisk sikkerhetsnett. Yrkesgruppen billedkunstnere har ikke den muligheten, og vi frykter at det vil få alvorlige konsekvenser om det ikke iverksettes tiltak på kort og lang sikt for å ivareta kunstnerne.

I dagens ekstraordinære situasjon må derfor myndighetene etablere et system og økonomiske strakstiltak for kunstnere som mister store deler av inntektene sine som følge av korona-situasjonen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.