Konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2023: Flere negative trender

snn

Etter en god utvikling i 2023, viser barometeret tegn til noe mer ruskevær, opplyser Sparebank 1 Nord-Norge.

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har siden 1995 vært en viktig kilde til økonomisk kunnskap om Nord-Norge. Barometeret er en statusrapport, samtidig som det peker på og synliggjør sammenhenger.

Her er noen hovedpunkter fra Konjunkturbarometeret for 2023:

  • Lavere torske- og sildekvoter gir økt konkurranse om råstoff.
  • Høy aktivitet innen havbruk, men svak produksjonsvekst. Grunnrenteskatten reduserer investerings- og veksttakten.
  • Lavere etterspørsel etter råstoff til internasjonal bygg- og anleggssektor og bilindustri.
  • Fortsatt svak etterspørsel i varehandel som følge av redusert kjøpekraft og høyere rentenivå enn først antatt.
  • Kostnadsveksten reduserer husholdningers etterspørsel etter reiselivsprodukter og -tjenester.
  • Innen bygg og anlegg er få prosjekter startet opp i 2023. Høye byggekostnader og begrensede offentlige budsjetter påvirker utviklingen.
  • Dempet etterspørsel i markedet for næringseiendommer.
Please follow and like us:
Pin Share
Les også:  Episode nr. 100 for podcasten "Nordnorsk historie"

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.