Kjøpesenterbestemmelsen oppheves i Nordland

matbutikk

Fylkesrådet foreslår å ikke videreføre den regionale planbestemmelsen om etablering av kjøpesenter, som ble vedtatt av fylkestinget i 2013. – Fra 25. februar gjelder de nasjonale reguleringene for kjøpesenterutbygging også i Nordland, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Haukland opplyser om at formålet med den regionale reguleringen i Nordland da den ble innført i 2013 var å lette på rigide nasjonale rammer. Etter at nasjonale reguleringer ble oppmyket i 2018, har imidlertid Nordlands planbestemmelse framstått som strengere. Derfor blir den nå avviklet.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

– Den regionale planbestemmelsen har hatt stor betydning for utviklingen av byer og tettsteder i Nordland. Men siden planbestemmelsen ble vedtatt har verden endret seg og nasjonal politikk er i dag mer i tråd med fylkestingets intensjon om å gi rom for regionale forskjeller og å utøve skjønn. Flere steder i Nordland er nå i en rask utvikling, og innspill fra kommunene og andre signaliserer at bestemmelsen ikke lenger er hensiktsmessig, sier fylkesråd Haukland. 

Les også:  Romindustrien i nord skyter fart

Hun understreker samtidig at kjøpesentre som lokaliseres utenfor sentrumsområdene, kan gi negative konsekvenser både for stedsutviklingen og for natur og klima. Siden den regionale planbestemmelsen ikke forlenges, vil rammene for lokalisering av handel være knyttet til nasjonal politikk gjennom «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging». 

– Disse skal blant annet bidra til mer effektive planprosesser og sikre en god steds- og byutvikling. Selv om kjøpesenterbestemmelsen nå utløper vil vi ta med oss erfaringene vi har gjort inn i arbeidet med den nye regionale planen for arealplanlegging som er under utarbeidelse, sier Haukland.

Les også:  Frykter flere alvorlige MC ulykker i Nordland

Den regionale planbestemmelsen om kjøpesenterutbygging utgår den 25. februar i år. Den har da regulert feltet i ti år.

Saken skal opp i fylkestinget i februar.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.