I gang med Ryggedalstunnelen

nfk

Maskiner og utstyr er på plass, og fra mandag 18. oktober 2021 starter arbeidene inne i Ryggedalstunnelen på fylkesveg 820 i Bø kommune, det blir kolonnetider fra mandag 18. oktober 2021 klokka 19:00.

– Nå skal vi skifte ut eldre utstyr, samtidig som ny og moderne sikkerhetsutrustning bygges inn.  Det er et omfattende prosjekt, og vi skal gjøre mye som ikke er synlig etterpå. Ryggedalstunnelen vil bli en tryggere tunnel, sier prosjektleder Frode Nymo i Nordland fylkeskommune.

Det er ventet at arbeidene vil vare ut 2022. Arbeidene vil pågå hele døgnet, alle dager – også i helgene. Det er ingen omkjøringsmuligheter.

Les også:  Gratis klima- og energirådgivning til innbyggere i Nordland

– Vi er nødt til å begrense trafikken, både fordi vi trenger plass til utstyr, og av hensyn til de som har arbeidsplassen sin på stedet. De som skal forbi skal også kunne passere trygt, påpeker Nymo. 

Mandag 18. oktober 2021 blir det manuell trafikkdirigering fra ca. klokka 08:00. Dette i forbindelse med oppsetting av skilt og vegbommer.

– Trafikkdirigeringen vil være til liten hinder for trafikkflyten. Og fra om kvelden er vi i gang med de faste kolonnetidene.

Les også:  Nord-Norgebanen - Et fylkesting med hua i handa

Ryggedalstunnelen skal få flere brannslukkere og nødtelefoner, nytt ventilasjonsanlegg og ny belysning. Det skal også sprenges og graves til trekkerørstrasé, samt overvannsledning med sandfangkummer, inspeksjonskummer og hjelpesluker. Et oppsamlingssystem skal samle opp og lede bort eventuelle lekkasjer. Noe vann- og frostsikring skal skiftes. Utenfor kommer det tekniske bygg, brannvannskummer, bommer, varsellys, lengre rekkverk, og mer vegbelysning.

Tunnelen skal kunne styres og overvåkes av Vegtrafikksentralen. Det blir dessuten nødnett og DAB+.

Les også:  Ørjan blir Brand Manager for Lexus Bodø

Disse tiltakene er likevel ingen full ombygging av tunnelen.

– Dette er en nødvendig oppgradering for å gjøre tunnelen tryggere, etter kravene som er beskrevet i tunnelsikkerhetsforskriften. Vi kommer likevel til å utvide på enkelte punkter, der det er trangest.

Hovedentreprenør er BMO Tunnelsikring AS. Fv. 820 Ryggedalstunnelen, også omtalt som Bøtunnelen, er 1625 meter og åpnet i 1980.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.